Co znamená "GO OUT"?

Vydáno dne 05.11.2012

Studenty často překvapí význam spojení “go out”. Víte, co znamená “I went out last night”?Co znamená “GO OUT”?

Spojení go out/ˌgəʊ'aʊt/ se běžně používá dokonce i v textech pro začátečníky. Studenti však tuto vazbu překládají doslova, a pak jim mnohdy uniká širší kontext.

Může občas jít pochopitelně i o doslovný význam (jít ven), ale většinou je význam trochu přenesený.

go out = vyrazit ven (za zábavou)

Asi největší úskalí je dnešní první překlad. Technicky vzato jdete ven z domu, ale většinou jde o to, že se jdete večer bavit. Jdete třeba na večeři, na diskotéku, do kina, atp. A samozřejmě pak vlastně zase budete někde uvnitř (uvnitř kina, restaurace).

Are you going out tonight? TTT *1
We went out for a meal last night and then to the cinema. TTT *2
He always goes out with friends on Friday evening. TTT *3
She goes out a lot. TTT *4
went out last night. TTT *5 TTT *6

Pozn.: Pokud byste chtěli vyjádřit jít ven (do venkovního prostoru), jednoznačnější je spojení go outside.

go out (with sb) = chodit (s někým)

Další užitečný význam je ‘chodit s někým’ = ‘randit s někým’. Můžete sice spolu jít třeba ven na procházku, ale o to tady nejde.

Sarah used to go out with Steve. TTT *7 TTT *8
How long have you two been going out? TTT *9
They've been going out together for one year now. TTT *10

Pozn.: Tento význam se většinou používá v průběhovém čase. Můžete použít spojení go out with somebody, nebo go out together, nebo jen go out.

V americké angličtině se spíše setkáte se spojením date somebody TTT *11.

go out = zhasnout (světlo, oheň)

Poslední význam, který dnes zmíníme, je ‘zhasnout’ nebo ‘vyhasnout’. Ani zde nejde o doslovný význam. Světlo nebo oheň přece nikam ven nepůjdou.

The lights went out and the film started. TTT *12
Suddenly, the candles went out. And there was no draught! TTT *13 TTT *14
Let me know if the fire goes out. TTT *15

Pozn.: Z příkladových vět jste asi poznali, že podmětem u takového slovesa musí být právě světlo, oheň, apod. Nemůžete říct I went out the light, ale I turned off the light.

Překlad:
 1. Vyrazíš dneska ven? = za zábavou
 2. Šli jsme včera večer na večeři a pak do kina.
 3. Vždycky si vyrazí v pátek večer s přáteli.
 4. Chodí se často bavit.
 5. Včera večer jsem vyrazil ven za zábavou.
 6. Pozn.: Spojení LAST NIGHT neznamená vyloženě noc, ale spíše večer.
 7. Sarah chodila se Stevem.
 8. Pozn.: Vazbu USED TO si nastudujte v jiném našem článku. Znamená, že se něco dříve dělo, ale už to tak není.
 9. Jak dlouho spolu už chodíte?
 10. Už spolu chodí rok.
 11. Sarah used to date Steve. / How long have you two been dating? / They've been dating for one year now.
 12. Zhasla světla a začal film.
 13. Najednou svíčky zhasly. A nebyl tam žádný průvan!
 14. Pozn.: DRAUGHT vyslovujeme /drɑ:ft/
 15. Dej mi vědět, pokud oheň zhasne.
Přepis bublinkové nápovědy: