Peter opened the box / The box opened Peter

Vydáno dne 18.02.2013

Jsou v angličtině obě tyto věty správně? Druhá z nich ukazuje klasickou chybu začátečníků. Pojďme si ji rozebrat a snažit se podobným chybám do budoucna vyhnout.Peter opened the box vs.

The box opened Peter

Začátečníci se při sestavování obyčejných oznamovacích vět dopouští častých základních chyb ve slovosledu, které jsou způsobeny jednoznačně češtinou. Proč tomu tak je?

Čeština má pády, angličtina nikoli.

Pro lepší pochopení se teď budeme věnovat našemu rodnému jazyku. Napíšu vám dvě české věty:

Petr otevřel tu krabici.
Tu krabici otevřel Petr.

Toto jsou dvě věty v češtině, které se sice významově trochu liší (v druhé větě klademe důraz na to, že to byl Petr, kdo otevřel tu krabici), ale slovosled obou vět je naprosto v pořádku.

V první větě je dodržený “klasický” slovosled, který známe i z angličtiny, tedy podmět – předmět, proto zde studenti nechybují.

Ale problém je právě ve druhé větě. Tam patrně klademe větší důraz na podmět (Petr), proto je v češtině přirozeně na konci. Jenže takové přehazování podmětu (Petr) a předmětu (krabice) si v angličtině nemůžeme dovolit, protože tam nejsou již zmíněné pády.

Když totiž budeme chtít říct větu Tu krabici otevřel Petr a dodržíme “český” slovosled, pak řekneme The box opened Peter, což však znamená Ta krabice otevřela Petra.

V češtině je podmět v prvním pádu, předmět je pak často v pádu čtvrtém. Proto v češtině krásně vyjádříme ta krabice (1. pád) nebo tu krabici (4. pád). Stejně tak Petr (1. pád) nebo Petra (4. pád).

Jenže angličtina toto nezná, proto je vždy nutné dodržovat slovosled.

Pro Čechy je to však občas dosti nepřirozené, protože mají tendenci překládat věty z angličtiny do češtiny doslova a pokud se stane, že máme v české větě podmět na konci, doslovný překlad do angličtiny je pak naprostý nesmysl. Na hodinách pak často slýchávám věty jako:

Krabice otevřela Petra. = The box opened Petr.
Vstupenky koupily moji matku. = The tickets bought my mother.
Ta kniha mi půjčila moji kamarádku. = The book lent me my friend.

Jak se podobným chybám vyhnout? Než začnete překládat větu do angličtiny, zamyslete se, co nebo kdo je podmět. Pak už řeknete správně:

Krabice otevřela Petra.
Krabici otevřel Petr. = Petr otevřel krabici.
Peter opened the box.

Vstupenky koupily moji matku.
Vstupenky koupila moje matka. = Moje matka koupila vstupenky.
My mother bought the tickets.

Ta kniha mi půjčila mého kamaráda.
Tu knihu mi půjčil můj kamarád. = Můj kamarád mi půjčil tu knihu.
My friend lent me the book.

Vše lze pochopitelně vyřešit trpným rodem (The box was opened by Peter), nebo jinými strukturami, ale pro začátečníky je důležité uvědomit si, kdo/co je podmět.

Pokud vás zajímají další úskalí slovosledu v angličtině, přečtěte si článek zde

Na závěr si ukážeme několik příkladových vět. V žárovičce najdete vždy správný překlad. Snažte se ale nejprve sami věty přeložit (a nepoužívejte zde trpný rod, ale činný):

Večeři dnes udělal táta. TTT *1
To cédéčko si vzala Eva. TTT *2
Tuto knihu napsal Nick Hornby. TTT *3
Pozvala mě moje nejlepší kamarádka. TTT *4
To pero mi dal můj kolega. TTT *5

Překlad:
  1. Dad made the dinner today.
  2. Eve took the CD.
  3. Nick Hornby wrote this book.
  4. My best friend invited me.
  5. My colleague gave me the pen.
Přepis bublinkové nápovědy: