Grammar Theme Park: Christmas (Pre-Inter.)

Vydáno dne 14.12.2012

Obecný test zaměřený na gramatiku a slovní zásobu, kde se všechny otázky týkají Vánoc. 1. Do your children ________ believe in Santa Claus? – No, they are older now.

  1. already
  2. just
  3. still
  4. yet
 2. Who ________ Christmas presents in Britain? – Father Christmas.

  1. bring
  2. bringing
  3. brings
  4. does bring
 3. I gave ________ for Christmas.

  1. a book my father
  2. a book to my father's
  3. my father a book
  4. to my father a book
 4. If a man and a woman ________ under the mistletoe, they kiss.

  1. meet
  2. meeting
  3. meets
  4. met
 5. I usually buy presents ________ Christmas.

  1. a month ago
  2. a month before
  3. a month in front of
  4. ago a month of
 6. If you were bad, you ________ for Christmas.

  1. will get anything
  2. will get nothing
  3. won't anything get
  4. won't get nothing
 7. On Christmas Eve, children usually go to bed ________. They can't wait to open their presents in the morning.

  1. before
  2. early
  3. fast
  4. soon
 8. Jesus Christ ________ in Bethlehem to Mary and her husband Joseph.

  1. bored
  2. born
  3. did born
  4. was born
 9. The angel told the shepherds about ________ birth.

  1. Jesus Christ's
  2. Jesus' Christ's
  3. Jesus' Christs'
  4. Jesus's Christ's
 10. The first Christmas ________ celebrated in the 4th century AD in Rome.

  1. are
  2. is
  3. was
  4. were
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) c, 3) c, 4) a, 5) b, 6) b, 7) b, 8) d, 9) a, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: