Business Vocabulary Unit 8 (1)

Vydáno dne 05.01.2012

Slovíčka ze sekce Word analyses osmé lekce našeho kurzu obchodní angličtiny. 
apologize - omluvit se, omluvit
BrE
/ə'pɒlədʒaɪz/
AmE
Přehrát

verb - to say that you are sorry and regret having done something

 
approach - přiblížit se
BrE
/ə'prəʊtʃ/ Přehrát
AmE
/ə'proʊtʃ/ Přehrát

verb - to get closer to something, to get near

 
approach - přístup (k něčemu)
BrE
/ə'prəʊtʃ/ Přehrát
AmE
/ə'proʊtʃ/ Přehrát

noun - the way you deal with something, the way you plan to deal with something

 
assure - ujistit, ujišťovat
BrE
/ə'ʃʊə/ Přehrát
AmE
/ə'ʃʊr/ Přehrát

verb - to promise that you will do something

 
cab - taxi, taxík
BrE
/'kæb/ Přehrát
AmE
/'kæb/ Přehrát

noun, American English - a taxi

 
confirm - potvrdit
BrE
/kən'fɜ:m/ Přehrát
AmE
/kən'fɜ:rm/ Přehrát

verb - to say that something is true or right

 
confirmation - potvrzení
BrE
/ˌkɒnfə'meɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:nfər'meɪʃn/ Přehrát

noun - a statement that says that something is true

credit card
credit card - kreditní karta, platební karta
BrE
/'kredɪtkɑ:d/ Přehrát
AmE
/'kredɪtkɑ:rd/ Přehrát

noun - a card issued by a bank that allows you to pay without using cash

 
e.g. - např., například
BrE
/ˌi:'dʒi:/ Přehrát
AmE
/ˌi:'dʒi:/ Přehrát

phrase - for example, for instance

 
fill in - vyplnit (formulář apod.)
BrE
/ˌfɪl'ɪn/ Přehrát
AmE
/ˌfɪl'ɪn/ Přehrát

verb, British English - to write information into a form etc.

 
check in - ubytovat se, zapsat se (v hotelu), zaregistrovat se
BrE
/ˌtʃek'ɪn/ Přehrát
AmE
/ˌtʃek'ɪn/ Přehrát

verb - to come to a hotel, sign your name and get a room

 
check out - odhlásit se (z hotelu)
BrE
/ˌtʃek'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌtʃek'aʊt/ Přehrát

verb - to leave a hotel, return the key etc.

 
lobby - vstupní hala (hotelu apod.), hala, foyer
BrE
/'lɒbi/ Přehrát
AmE
/'lɑ:bi/ Přehrát

noun - a hall inside the entrance of a building (hotel etc.) where people usually meet or wait

 
lounge - salonek, hala, společenská místnost, prostor k odpočinku
BrE
/'laʊndʒ/ Přehrát
AmE
/'laʊndʒ/ Přehrát

noun - a public room where people can sit and wait (often in a hotel or airport)

 
minibar - minibar
BrE
/'mɪnibɑ:/ Přehrát
AmE
/'mɪnibɑ:r/ Přehrát

noun - a small fridge in a hotel room with small bottles of alcohol, juice, soft drinks and usually some snacks

 
realize - uvědomit si, uvědomovat si
BrE
/'ri:əlaɪz/ Přehrát
AmE
/'ri:əlaɪz/ Přehrát

verb - to know or understand suddenly

 
reception - recepce (v hotelu apod.)
BrE
/rɪ'sepʃn/ Přehrát
AmE
/rɪ'sepʃn/ Přehrát

noun - the place in a hotel where you check in, get your keys, etc.

 
registration - registrace, zapsání se
BrE
/ˌredʒɪs'treɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌredʒɪs'treɪʃn/ Přehrát

noun - the act of putting your name on an official list

 
room service - pokojová služba, donášková služba (jídla a pití na pokoj)
BrE
/'ru:mˌsɜ:vɪs/ Přehrát
AmE
/'ru:mˌsɜ:rvɪs/ Přehrát

noun - a hotel service that makes it possible for guests to have food and drinks delivered to their room

 
stay - zůstat, přespat, bydlet (dočasně)
BrE
/'steɪ/ Přehrát
AmE
/'steɪ/ Přehrát

verb - to continue to be somewhere; to live somewhere as a guest usually for a short time

suit
suit - oblek, kostýmek
BrE
/'su:t/ Přehrát
AmE
/'su:t/ Přehrát

noun - a set of formal clothes consisting of a jacket and trousers or a skirt

suitcase
suitcase - kufr
BrE
/'sju:tkeɪs/ Přehrát
AmE
/'su:tkeɪs/ Přehrát

noun - a box-shaped thing in which you put your things when you go on holiday

tag
tag - přívěsek, cedulka, jmenovka, známka (psí), visačka
BrE
/'tæg/ Přehrát
AmE
/'tæg/ Přehrát

noun - a small label attached to something such as a piece of luggage, a key, an item of clothing etc.

 
taxi - taxík, taxi
BrE
/'tæksi/ Přehrát
AmE
/'tæksi/ Přehrát

noun - a car driven by a professional driver, it takes you where you want and then you pay the fare

 
travel agency - cestovní agentura
BrE
/'trævlˌeɪdʒənsi/ Přehrát
AmE
/'trævlˌeɪdʒənsi/ Přehrát

noun - a company whose job is to organize and arrange for people's holidays etc.

 
willing - ochoten, ochotný, svolný
BrE
/'wɪlɪŋ/ Přehrát
AmE
/'wɪlɪŋ/ Přehrát

adjective - wanting to do something; doing something gladly, without complaining

Přepis bublinkové nápovědy: