Ellipsis #2: Co nám zbylo z infinitivu?

Vydáno dne 11.02.2013

Už jste se jistě setkali s tím, že ve větě je místo infinitivu samotná částice TO. Jak toto vynechávání infinitivu funguje?Ellipsis 2: Co nám zbylo z infinitivu?

Dnes se podíváme na další zajímavý úkaz, kterému se říká ellipsis of the infinitive (elipsa infinitivu).

Infinitiv

Asi víte, že klasický infinitiv se v angličtině tvoří pomocí částice TO, máme tedy to be (být), to go (jít), to stay (zůstat), to recommend (doporučit) apod. Ten se potom používá v nejrůznějších vazbách jako např. se slovesem want, like, hope atd.

Do you want to come with us? There's room in our car for one more. TTT
I'd like to say something, if you don't mind. TTT
We hope to move to the capital in a few years. TTT
I never meant to hurt anybody. It was all supposed to be fun. TTT
My grandparents used to live there but they moved away when my parents got married. TTT

Záporný infinitiv tvoříme tak, že před TO přidáme zápornou částici NOT:

Try not to wake up the baby! She's sleeping in the next room. TTT
I'd be stupid not to buy it. It was so cheap! TTT
She asked me not to say anything to Dad. TTT

Elipsa infinitivu

Úkaz, o kterém ale budeme mluvit, ale vlastně není infinitiv ale jeho vynechání či zkrácení samotnou částicí TO. Podívejme se nejprve na příklady:

Can I come with you? – You want to? TTT
Would you like to grab some food sometime? – I'd love to. TTT
Don't even try to apologize. – I wasn't going to. TTT
I know I hurt you but I didn't mean to. TTT
This town is beautiful. You live here? – Well, I used to. TTT
The kids let the cat out even though they knew they weren't supposed to. TTT

A takto vypadá tato elipsa v záporné podobě:

Don't laugh! – I'm trying not to. TTT
What, you bought the car? – I'd be stupid not to. It was so cheap! TTT
Why didn't you tell me? – Well, she asked me not to. TTT

Na příkladech vidíme, že samotná částice TO vlastně nahrazuje celý infinitiv, dokonce celou frázi či část věty. Zabráníme tak opakování. Jazyk funguje tak, že to, co říkat nemusíme, to neříkáme. Pro tento účel existuje v angličtině mnoho různých prostředků jako třeba zájmena a či jiné ‘proformy’ – např. zástupné ONE (I want that one) nebo SO (I think so) apod.

Nač se tedy takto opakovat:

Can I come with you? – You want to come with us?
Would you like to grab some food sometime? – I'd love to grab some food sometime.
Don't even try to apologize. – I wasn't going to apologize.

Ačkoliv určitě není chyba větu říct pěkně celou, ale nemusí znít moc přirozeně.

Sloveso BE

Pokud je ve větě sloveso být (be), zůstává i ve zkrácené větě:

Are you guys happy? – Well, we used to be. Now we fight all the time. TTT
You're such a prude. – But I don't want to be! TTT

Vynechání TO

V některých případech lze vynechat celý infinitiv včetně částice to. Jedná se většinou o slovesa WANT a LIKE po spojkách WHEN, IF, WHENEVER, AS LONG AS, WHAT apod.

You can come with us if you want/like. TTT
You can see us whenever you want/like. TTT
Keep it as long as you want/like. I don't need it right now. TTT
Do what you want/like. TTT
Eat as much as you want/like. We have plenty. TTT

Závěrem

Věřím, že jste se s tímto typem elipsy již mnohokrát setkali a po dnešním článku si vynechaného infinitivu budete všímat ještě více. Zkracování nepotřebných částí vět je velmi důležitá dovednost, díky které naše angličtina bude znít přirozeně. Proto se pokuste co nejdříve tyto struktury zařadit do svého psaného i mluveného projevu.

Přepis bublinkové nápovědy: