Slovíčko THANK v angličtině

Vydáno dne 20.01.2024

Jak se správně používají slovíčka THANKS, THANK, THANKS TO apod.Slovíčko THANK v angličtině

Výrazy thanks a thank you asi znáte a mohlo by se zdát, že tedy není o čem psát. Přesto jsou mezi studenty jisté nejasnosti. Dnešní článek se pokusí v použití slov a výrazů obsahujících slovo thank/'θæŋk/ udělat jasno.

THANK YOU / THANKS

Začneme tedy těmi nejzákladnějšími dvěma výrazy. Oba používáme, když chceme někomu přímo poděkovat. Tedy někdo pro nás něco udělá a my mu za to poděkujeme tím, že řekneme thank you/'θæŋkˌju:/ nebo méně formální thanks/'θæŋks/.

Here's the book you wanted. – Thank you. TTT *1
How are you doing? – I'm okay, thanks. TTT *2  

Pozor! Nikdy tyto dva výrazy nemícháme. Tedy nelze říct jen samotné thank ani spojení thanks you.

Pokud chceme poděkování zesílit, použijeme spojení thank you very much nebo neformální thanks a lot.

This is for you. – Oh, thank you very much. TTT *3 

Když chceme dodat, za co vlastně děkujeme, vyjádříme to předložkou for:

Thank you for listening to my problems. TTT *4
Thanks for the book. I'll give it back as soon as I'm done with it, okay? TTT *5  

Podobně jako v češtině, thanks a thank you se často používá, když odmítáme nějakou nabídku.

Anything to drink? – No, thanks. TTT *6  

Na poděkování odpovídáme většinou frází you're welcome (volně přeložena jako ‘rádo se stalo’). V britské angličtině je také běžné not at all, což významem odpovídá českému ‘není zač’ (doslova – vůbec ne, jako že vůbec není potřeba děkovat mně).

Sloveso THANK

Sloveso thank/'θæŋk/ (děkovat) používáme podobně jako u nás, tedy s předmětem (děkovat komu za co). V angličtině je to potom vazba thank somebody for something.

You don't have to thank me. I didn't do anything. TTT *7
I'd like to thank my family for encouraging me. TTT *8
You should thank God for this great life you've got. TTT *9  

Pozor, sloveso thank se neváže s předložkou to:

I'd like to thank to my family.

Jako poděkovat také můžeme použít vazbu say thanks nebo say thank you (viz článek Poděkovat, poprosit, pozdravit….)

Příslovečné určení THANKS TO …

Sloveso thank se sice s předložkou to nepojí, ale slovíčko thanks už ano. Vazba thanks to potom vyjadřuje, že se něco stalo díky/kvůli něčemu či někomu.

Thanks to the hot weather you can enjoy the beach all year round. TTT *10
Barack Obama won thanks to the support of the liberal media. TTT *11
You helped me face my fears and thanks to you I'm not scared of the dark anymore. TTT *12  

Pozn.: Podobný význam má např. spojení because of nebo due to.

Podstatné jméno THANKS

Slovíčko thanks/'θæŋks/ je ale ve skutečnosti podstatné jméno a také se tak používá:

He fell on his knees to give thanks to God. TTT *13  

THANK GOD

Určitě se setkáte také s vazbou thank God – díky Bohu, ať již mezi věřícími, kteří to myslí doslova, tak mezi nevěřícími, kteří to používají jen jako zvolání. Pro pokročilé uvedeme, že se jedná o tzv. konjunktiv (viz článek Konjunktiv v angličtině).

You're back, thank God! TTT *14  

Pozor! Studenti často chybně říkají thanks God. Správně je pouze:

It happened thanks to you. TTT *15
Thank God it happened. TTT *16

Podobně se děkuje i jiným božským postavám, tedy např. thank Jesus, thank Allah, thank goodness (náhražka slova God) nebo thank heaven(s).

Nelze tak ale děkovat lidem. Pokud děkujeme Petrovi apod., řekneme prostě:

Thank you, Peter. TTT *17
Thanks, Peter. TTT *18

Říct lze ovšem také thanks to Peter, což znamená “díky Petrovi” (viz výše).

Thanks, Peter. – Díky, Petře.
Thanks to Peter. – Díky Petrovi.

Překlad:
 1. Tady je ta kniha, co jsi chtěl. – Děkuju.
 2. Jak se ti daří? – Dobře, díky.
 3. Toto je pro vás. – Ó, velice děkuji.
 4. Díky, že posloucháš moje problémy.
 5. Dík za tu knihu. Vrátím ji hned, jak ji budu mít dočtenou, jo?
 6. Něco k pití? – Ne, díky.
 7. Nemusíš mi děkovat, já nic neudělal.
 8. Rád bych poděkoval své rodině za to, že mě povzbuzovala.
 9. Měl bys děkovat Bohu za tenhle skvělý život, co máš.
 10. Díky horkému počasí si můžete užívat pláže po celý rok.
 11. Barack Obama vyhrál díky podpoře liberálních médií.
 12. Pomohla jsi mi postavit se svým strachům a díky tobě se už nebojím tmy.
 13. Padl na kolena, aby vzdal díky Bohu.
 14. Ty ses vrátil, díky Bohu!
 15. Stalo se to díky tobě.
 16. Díky Bohu, že se to stalo.
 17. Děkuju, Petře.
 18. Díky, Petře.
Přepis bublinkové nápovědy: