WELL na začátku věty

Vydáno dne 17.04.2013

Slůvko WELL znáte určitě jako české “dobře”, ale pokud stojí na začátku věty, má úplně jiný význam.WELL na začátku věty

Většina studentů asi ví, že slovíčko well/'wel/ je nepravidelné příslovce od přídavného jména good:

good = dobrý
well = dobře

Pozn.: Více si můžete přečíst v samostatném článku.

Pokud ovšem stojí toto slovo na začátku věty (většinou odděleno čárkou), má slůvko well/'wel/ zcela jiný význam. Jde o určitou “vycpávku v konverzaci”, která se dá přeložit do češtiny třeba takto:

“No, …”
“Inu, …”
“Nuže, …”

Pojďme si ukázat pár příkladových vět:

Well, I'm not sure. TTT *1
Well, what do you think? TTT *2
Well, let me think. TTT *3
Well, I don't know. TTT *4

Well, he wasn't here last night. TTT *5
Well, I think it's a good idea. TTT *6
Well, I apologized, but she didn't say anything. TTT *7
Well, if you think it's a good idea, I will do it. TTT *8
Well, that's all for today. TTT *9

What do you think? – Well, I'm not sure I like it. TTT *10
Did you call her? – Well, I did, but she didn't want to talk to me. TTT *11
Would you like more tea? – Well, just a little. TTT *12
Did he get the job? – Well, yes, but I'm not sure he is very happy there. TTT *13
Do you want to go with us? – Well, I don't know. I'll call you tomorrow. TTT *14
Your son is five, isn't he? – Well, he's six already. TTT *15

Podívejte se na výše zmíněné věty i s překladem a zkuste si dosadit již zmíněné slovíčko “dobře”. Pak lépe pochopíte, že tento překlad by v podobných větách postrádal smysl.

Ve výše zmíněných příkladech také vidíte nejčastější použití takového “uvozujícího well”: můžete ho použití třeba při nejistotě, ke zmírnění kritiky, při zaváhání, nebo při opravě nějaké informace TTT *16. Taky velice dobře funguje, když chcete před odpovědí získat trošku času na rozmyšlenou.

Všimněte si také, že za well se píše většinou čárka. Ta funguje jako pauza, proto při použití v mluvené angličtině udělejte po slově well malou pauzu.

Jak tedy přeložit české “Dobře, …”

Dnes jsme si řekli, že well na začátku věty nemá význam českého “dobře”, ale pokud byste naopak zrovna chtěli přeložit “Dobře,…” na začátku věty, můžete použít například:

“Ok, …”
“Alright, …”
“Fine, …”

Překlad:
 1. Inu, nejsem si jistý.
 2. Takže/Nuže, co si myslíš?
 3. No, chviličku. = No, nechte mě (chvilku) přemýšlet.
 4. No, já nevím.
 5. No, on tady včera večer nebyl.
 6. No, já si myslím, že to je dobrý nápad.
 7. No, já jsem se omluvil, ale ona nic neřekla.
 8. Inu, pokud si myslíš, že to je dobrý nápad, tak já to udělám.
 9. No a to je pro dnešek všechno.
 10. Co si (o tom) myslíš? – No, nejsem si jistý, že se mi to líbí.
 11. Zavolal jsi jí? – No, ano, ale nechtěla se mnou mluvit.
 12. Chtěl bys ještě čaj? – No, jen trošku. Zde by se dalo v překladu dosadit i české “dobře”, nicméně slůvko WELL právě naznačuje zaváhání, jestli vlastně ještě trochu čaje chci, nebo ne.
 13. Dostal tu práci? – Inu dostal, ale nejsem si jistý, že je tam spokojený.
 14. Chceš jít s námi? – Inu, nevím. Zavolám ti zítra.
 15. Tvému synovi je pět, že? – No, je mu už šest.
 16. poslední příklad
Přepis bublinkové nápovědy: