Test: THANKS (děkování)

Vydáno dne 11.05.2013

Přesvědčte se, zda umíte používat slovíčko THANK a spojení a struktury, které s ním souvisí. 1. Would you like some coffee? – No, ________.

  1. please
  2. please you
  3. thanks
  4. thanks you
 2. When Marissa said she loved him, Ryan just ________ her.

  1. said thank you for
  2. said thanks
  3. thanked
  4. thanked to
 3. It was a lovely evening. Thank you. – No, ________!

  1. pleasure
  2. thank you
  3. thanks
  4. you're welcome
 4. You have nothing to thank me ________. I did it for both of us.

  1. ---
  2. for
  3. to
  4. why
 5. I'd like to give ________ to my friends who were a great inspiration to me.

  1. a thankful
  2. thank you
  3. thankful
  4. thanks
 6. My brother was in an accident. ________ nothing serious happened to him.

  1. God's thanks
  2. Thank God
  3. Thank to God
  4. Thanks God
 7. Being a politician is ________ job.

  1. a grateless
  2. a thankless
  3. an ungrateful
  4. an unthanked
 8. Thanks ________ the thunderstorm last night our basement was completely flooded.

  1. ---
  2. for
  3. of
  4. to
 9. I don't have any social life and I think I have my job to ________.

  1. thank for
  2. thank for that
  3. thank to
  4. thanks
 10. ________ thanks for the opportunity to participate. It was a great conference.

  1. A lot
  2. Many
  3. Much
  4. Very
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) c, 3) b, 4) b, 5) d, 6) b, 7) b, 8) d, 9) b, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: