Weather Lore (Quiz)

Vydáno dne 12.04.2014

Možná znáte nějaké české lidové pranostiky týkající se počasí, ale znáte nějaké anglické?Weather Lore

(Lidové pranostiky)

Doplňte následujících deset lidových pranostik. V každé větě chybí jedno slovo, na které přijdete snadno – zamyslete se nad možnými rýmy.

  1. A ring around the sun or moon means rain or snow coming  ________________________ .

  2. Dew on the ________________________ , rain won't come to pass.

  3. When the chairs squeak, it's of rain they ________________________ .

  4. Red sky at night, sailors' delight. Red sky in the ________________________ , sailors take warning.

  5. When grass is dry at morning ________________________ , look for rain before the night.

  6. Rain before ________________________ , fine before eleven.

  7. The higher the clouds, the ________________________ the weather.

  8. When clouds look like black ________________________ a wise man will put on his cloak.

  9. When the wind is in the east, it's neither good for man nor  ________________________ .

  10. When the forest murmurs and the mountain roars, then close your windows and shut your  ________________________ .

Správné odpovědi: 1) soon ; 2) grass ; 3) speak ; 4) morning ; 5) light ; 6) seven ; 7) better ; 8) smoke ; 9) beast ; 10) doors
Přepis bublinkové nápovědy: