Moci, umět, vědět, znát...

Vydáno dne 05.03.2016

Začátečníci mají často problém s vyjádřením slovíček moci, umět, vědět, znát. Ve hře jsou totiž dvě anglická slovesa – CAN a KNOW.Moci, umět, vědět, znát

Dnešní čtyři česká slovíčka se do angličtiny překládají pouze dvěma anglickými. Podíváme-li se na to obráceně, dvě anglická slova mají čtyři české ekvivalenty. To je důvod, proč zde mnoho začátečníků chybuje.

can = moci, umět

Sloveso can/'kæn/ má dva základní významy: moci a umět. Pro české studenty to může být matoucí. Nemají totiž pocit, že by si tato česká slovíčka byla jakkoli podobná.

V podstatě mají pravdu. Důležitý je zde totiž kontext. Podívejme se třeba na jednoduchou větu “I can ski”.

can ski. = Umím lyžovat.
can ski. = Můžu lyžovat.

Toto jsou přece v češtině dvě naprosto odlišné věty. V první sděluji, že něco umím, že mám tu schopnost, že se to nemusím učit. Ve druhé pak, že je mi to umožněno, že mi v tom nic nebrání. Stejné to bude v otázce:

Can you ski? = Umíš lyžovat?
Can you ski? = Můžeš lyžovat?

Opět jsou zde dvě rozdílné situace. V první otázce mě zajímá, jestli někdo umí stát na lyžích. V té druhé vím, že umí lyžovat, ale měl třeba úraz, a mě zajímá, jestli už může lyžovat. Jestli mu to třeba dovolil jeho lékař, apod.

V angličtině se to však takto nerozlišuje a důležitý je kontext.

Can you call him? I'm busy. TTT
can swim. My doctor told me my leg is alright. TTT
Sorry, I can't help you with your homework. TTT 

can speak five languages. TTT
Can you play the guitar? TTT
Sorry, I can't dance very well. TTT 

“Umím to”

Sloveso can je modální a proto má svá specifika. Začátečníci pak mohou mít problém s překladem věty v nadpisu a mohou doslova říct I can it.

V angličtině však nelze použít modální sloveso bez významového slovesa, proto tuto větu musíte přeložit jinak:

Umím to = I can it = I can do it

Místo “umím to” musíme říct “umím to udělat”, v angličtině doplníme významové sloveso do. Stejně to bude fungovat v otázce:

Umíš to? = Can you it? = Can you do it?

Pokud se slovesem can ještě neumíte správě pracovat, přečtěte si článek v našem Kurzu pro začátečníky.

know = vědět, znát

Toto je další dvojice českých slov, které se do angličtiny překládají stejně. V angličtině používají sloveso know/'nəʊ/.

Pozn.: Začátečníky občas mate i výslovnost. Více si můžete přečíst v článku NO/NOW/KNOW.

Jedna z prvních vět, kterou se v angličtině naučí, je “I don't know” = Nevím. Pak mají v hlavě uložen pro sloveso know pouze překlad vědět.

Ale i v češtině můžeme mít věty, kam lze dosadit kromě slovesa vědětznát, např.:

know the correct answer. = Vím / Znám správnou odpověď.

V jiných příkladech opět pomůže kontext. Obecně ale platí, že sloveso know lze přeložit vědět něco nebo znát někoho.

I don't know what to do. TTT
He didn't know where to go. TTT
I don't know now. TTT 

I'm sure she knows the correct answer. TTT
Do you know him? TTT
I don't know anyone in this photo. TTT 

Umět něco = vědět, jak na to

Další z důvodů, proč se dnešní slovesa studentům tolik pletou, je fakt, že se občas může “potkat” české sloveso umět a vědět. V angličtině pak can a know:

can swim. = know how to swim.
Umím plavat. = Vím, jak plavat.

Pamatujte si tedy, že existuje spojení know how (to do), tedy vědět, jak (dělat). Špatně by však bylo říct I know swim nebo I know to swim.

Přepis bublinkové nápovědy: