Je správná výslovnost důležitá?

Vydáno dne 18.02.2014

Myslíte, že je správná anglická výslovnost důležitá? Jsem přesvědčen, že ano. Proč, to se tento článek pokusí vysvětlit a demonstrovat.Je správná výslovnost důležitá?

Již více než rok mívám semináře pro učitele a studenty o tom, proč je správná anglická výslovnost důležitá. Hodně věcí, které říkám, již jsou někde zde na stránkách Help for English obsažené, některé jsem si schovával pouze pro potřeby seminářů. V dnešním článku se s Vámi podělím o to, na čem mé semináře bývají vystavěné:

PROČ je správná anglická výslovnost tak důležitá

Určitě by se našly další věci, o kterých by se dal napsat článek… proč je anglická GRAMATIKA tak důležitá, proč je SLOVNÍ ZÁSOBA tak důležitá, proč je POSLECH tak důležitý, proč je tak důležité MLUVIT apod. To ano. Takových článků ale již ale bylo napsáno mnoho. Určitě to slýcháte i ze strany svých učitelů a lektorů. Co ale obecně studenti slýchají málo, je, že VÝSLOVNOST je nesmírně důležitá. Ti, které učím já, jsou na mě již zvyklí a ví, že to možná trochu s tou výslovností přeháním. Pokusím se Vám ale nastínit, že moje ‘obsese’ anglickou výslovností není jen jakousi ‘úchylkou’, ale že opravdu stojí za to zaměřit se na výslovnost více, než je běžné.

Začnu tím, čím běžně začínám i na svých seminářích. Pustím Vám jednu audio nahrávku. Nebojte, jistě budete skvěle rozumět, protože nahrávka je v češtině. Určitě ale nepokračujte v článku dále, dokud si nahrávku nepřehrajete.

Tak co, rozuměli jste?

Nerozuměli? Ok, pusťte si nahrávku znovu.

Už je to lepší? Není? To přece není možné… ta dívka je sice Američanka, ale slovní zásobu a gramatiku má správně… Tak to zkuste ještě jednou.

Do třetice všeho dobrého? No nevadí, zkuste si nahrávku přehrát ještě několikrát.

Zatím se mi nestalo, že by této nahrávce někdo rozuměl. Ani po desátém přehrání člověk netuší, že ta slečna vlastně čte z víčka jednoho českého produktu toto: TTT *1

Teď, když to víte, zkuste si to ještě jednou poslechnout:

Poznáváte alespoň některá slovíčka?

Mám pro Vás jednu nepříjemnou zprávu:

Přesně takto se mnohdy cítí rodilí mluvčí, když MY ČEŠI MLUVÍME ANGLICKY.

Ale ta dívka se zde nedopustila zase tolika zásadních chyb. Pouze APLIKUJE ANGLICKÁ/AMERICKÁ pravidla na ČESKÁ slova. Úplně stejně (přirozeně) my Češi aplikujeme v angličtině svá, česká pravidla výslovnosti.

Obecné komolení slov

Slovo ‘zmrazený’ trochu zkomolila, to je pravda, ale to my komolíme spoustu slov také.

Nesprávná výslovnost hlásek

Druhým zásadním problémem je, že si vyslovila J po svém, po anglicku či americku, tedy jako //. Takové věci ale přeci děláme také. Místo /ð/ vyslovujeme /d/ (dis, det, díz, douz), místo /θ/ vyslovujeme /f/ nebo /s/ (senk jú, aj sink sou) a CH vyslovujeme ‘počesku’ jako CH… chemistry, technical, Christmas apod.

Slovní přízvuk

Další chybičkou, kterou slečna na nahrávce dělá, je nesprávný slovní přízvuk. Místo JAhodový říká /dʒə'hoʊdəvi:/, tedy s přízvukem na druhé slabice, který je v angličtině úplně běžný. Přízvuk na slabice ‘HO’ také způsobí, že se samohláska O vysloví jako dvojhláska //. Přesně takových chyb se ale dopouštíme i my Češi v angličtině. Nerespektujeme anglický slovní přízvuk a vyslovujeme si ‘ponašem’ HOTEL jako /'hoʊtl/ apod. Když nás učitel opraví, tváříme se, jako že to přece je jedno, taková drobnost.

Kvalita hlásek

V neposlední řadě je tu zásadní rozdíl v kvalitě samohlásek. Vezměme si např. slovo PROTLAK. Anglické O je otevřenější, v americké angličtině dokonce zní jako dlouhé a. Ve druhé slabice písmenko A zase v angličtině vyslovujeme široce jako /æ/. České / protlak / tedy v angličtině je /prɒtlæk/ a v americké /prɑ:tlæk/. A opět to můžeme vztáhnout na Čechy mluvící anglicky. My zase jejich samohlásky vyslovujeme po česku. Místo /æ/ vyslovujeme klasické /e/, místo hlásky /ə/ také /e/ nebo třeba /o/.

Ruku v ruce

Hlavním problémem je, že se většinou nejedná o jednu izolovanou chybu ale o kombinaci mnoha různých (třeba i drobnějších) výslovnostních chybek. Ve výsledku z nás ale lezou věty, kterým rodilý mluvčí nerozumí o nic více, než jsme my rozuměli jahodovému protlaku.

They will understand me anyway

Možná namítnete, že Vám zatím všichni v pohodě rozuměli… spolužáci, učitelé, dokonce i ti rodilí. Ano, rozuměli, to pravděpodobně ano. Češi jsou na ‘Czenglish’ výslovnost zvyklí a rozumí jí bez zásadnějších problémů. I rodilí mluvčí, kteří tu žijí, si brzy zvyknou a naučí se rozumět. My potom žijeme ve falešné představě, že žádný problém s výslovností nemáme. Dříve nebo později ale budeme muset angličtinu použít mimo tento okruh lidí. Tam potom pravděpodobně narazíme. Dojde k prvním nedorozuměním, opakovaným otázkám What? Pardon? WHAT? a frustraci na obou stranách.

Abych tedy odpověděl na otázku v úvodu PROČ je správná anglická výslovnost TAK důležitá… je to proto, abychom byli schopni plynulé a efektivní komunikace, či abychom se dokonce vůbec domluvili.

Závěrem

Proto se nad výslovností nesnažte mávnout rukou a neříkejte si “vždyť mi stejně budou rozumět”. Pokud víte, že např. některé hlásky neumíte správně vyslovit, věnujte jim pozornost. Pokud si nejste jistí slovním přízvukem, hledejte si slova ve slovníku. Poslouchejte angličtinu kdykoliv je to možné a snažte se imitovat, co slyšíte.

Jste-li učitelé angličtiny, jste modelem pro desítky či stovky studentů a žáků. Zaměřte se na svoji výslovnost, abyste to nebyli vy, od koho nesprávnou výslovnost pochytí. U svých žáků nebuďte k výslovnosti lhostejní. Vyslovit slovo HOTEL jako /hoʊtl/ je stejně zásadní chyba jako třeba vynechání -S ve třetí osobě u slovesa.

Na Help for English máme desítky článků o důležitých rysech anglické výslovnosti a o častých chybách českých studentů (i učitelů). I s výslovností se samozřejmě snažíme na našich stránkách pomáhat.

Věřím, že času a úsilí investovaného do tréninku výslovnosti nebudete litovat a nic z toho nepřijde nazmar.

Nahrávka s ‘zmrazený jahodový protlak’ byla převzata z YouTube videa CHALLENGED IN CZECH zde: http://www.youtube.com/watch?…

Překlad:
  1. Zmrazený jahodový protlak s jablky
Přepis bublinkové nápovědy: