Přesunutí záporu (I don't think I've heard of it.)

Vydáno dne 10.09.2014

Víte, že v angličtině se někdy zápor z vedlejší věty přestěhuje do věty hlavní? Tomuto jevu se říká ‘transferred negation’ či ‘přesunutí záporu’.Přesunutí záporu

(transferred negation)

Do češtiny bychom si transferred negation mohli přeložit jako ‘přesunutý zápor’ a v tomto článku se podíváme na to, v čem spočívá a proč je důležitý. Neznalost této gramatiky způsobuje některé chyby řadící se mezi tzv. Czenglish.

Přesun záporu funguje u obou jazyků, u češtiny i angličtiny. To dobře uvidíme např. u slovesa chtít / want:

Toto po tobě chci: Běž tam. Chci, abys tam šel.
Toto po tobě chci: Nechoď tam. Nechci, abys tam chodil.

Vidíte, že ačkoliv obě věty vyjadřují, že po někom něco chceme, zápor ve druhé větě použijeme u slovesa chtít spíše než u slovesa jít. Samozřejmě bychom mohli říct i větu bez tohoto posunu – Chci, abys tam nechodil.

V angličtině je to takto:

This is what I want: Go there. want you to go there.
This is what I want: Don't go there. don't want you to go there.

Zde by ponechání záporu na slovesu GO vůbec neznělo přirozeně:

I want you not to go there.

Transferred negation spočívá v tom, že se zápor vedlejší věty přesune ke slovesu hlavní věty.

Jako další příklad si uvedeme asi nejčastější sloveso, kde se tento jev objevuje – sloveso THINK.

This is what I think: You shouldn't do it. don't think you should do it.
This is what I think: It won't help. don't think it will help.
This is what I think: He doesn't live here anymore. don't think he lives here anymore.
This is what I think: She will never change. don't think she will ever change.
This is what I think: Nothing happened. don't think anything happened.

K tomu samému dochází i např. v minulém čase:

This is what I thought: You can't do it. didn't think you could do it.
This is what I always thought: It doesn't matter. never thought it mattered.

Nejedná se samozřejmě o obecné pravidlo, které by platilo ve všech souvětích. Přesunutí záporu způsobují jen některá slovesa.

Slovesa vyjadřující co si myslíme

(např. think, suppose, believe, feel, imagine)

don't think you realize what this means. You could lose your job over this. TTT *1
I didn't tell her where I was going because I didn't suppose she'd care. TTT *2
Hi, I don't believe we've met. I'm Richie. TTT *3
Her parents didn't feel he was good enough for her. TTT *4  

Do této kategorie ‘mentálních procesů’ by patřilo i již zmíněné WANT, případně EXPECT.

don't expect you to forgive me right away but maybe one day we can be friends again? TTT *5  

Slovesa vyjadřující jak se nám něco jeví

(např. seem, appear)

S těmito slovesy se zpravidla váže infinitiv:

He's flunking out of school and he doesn't seem to care. TTT *6
My question doesn't appear to be answered in the FAQ section of your website. TTT *7  

Musím?

Chcete za výše uvedenými slovesy použít zápornou vedlejší větu či záporný infinitiv? Zastavte stop a zápor přesuňte.

Byla by ale chyba zápor nepřesunout?

Na to jsou odlišné názory. Ryze gramaticky není nic špatně na tom ponechat zápor ve vedlejší větě. Někdy taková věta dává jakoby větší důraz na daný zápor. Pokud toto ale není naším záměrem (a to pravděpodobně není), je v angličtině přirozené zápor přesunout.

Nepřesunutý zápor např. u slovesa THINK bude rodilému mluvčímu znít často vyloženě špatně a učitelé pravděpodobně takovou větu označí za Czenglish.

Kdy k přesunutí nedochází?

U celé řady sloves k takovému transferu nedochází a zápor zůstává klasicky ve vedlejší větě. Jsou to např. slovesa wish, guess, bet, hope a další.

I wish it wasn't true. TTT *8 (nikoliv I don't wish it was…)
I guess he's not happy. TTT *9 (nikoliv I don't guess he is…)
I hope it's not going to rain. TTT *10 (nikoliv I don't hope it is…)
I bet you didn't know. TTT *11 (nikoliv I don't bet you knew…)

Porovnejte např. krátkou větičku ‘Myslím, že ne’ vyjádřenou pomocí slovesa think a pomocí slovesa guess. Sloveso THINK transfer negace způsobuje:

I don't think so. TTT *12

Sloveso GUESS ale přesun nezpůsobuje. Proto tedy:

I guess not. TTT *13

Závěrem

Přesun negace se může zdát jako poměrně ‘malá’ věc. Zvládnutí takovéto drobnosti ale pro Vás bude znamenat další krok ke správné a přirozené angličtině. Takže se neodvolávejte na to, že ‘Vít na Help for English řekl, že obě možnosti jsou vlastně správně’, ale zkuste se to naučit říkat a psát tak, jako rodilí mluvčí.

Překlad:
 1. Myslím, že si neuvědomuješ, co to znamená. Kvůli tomuhle bys mohl přijít o práci.
 2. Neřekl jsem jí, kam jdu, protože jsem nepředpokládal, že ji to bude zajímat.
 3. Ahoj, myslím, že se ještě neznáme. Jsem Richie.
 4. Její rodiče si nemysleli, že je pro ni dost dobrý.
 5. Nečekám, že mi hned odpustíš, ale možná jednou zase budeme moci být přáteli?
 6. Propadá ve škole a zdá se, že mu to nevadí.
 7. Vypadá to, že na mou otázku není v sekci často kladených dotazů na vaší stránce odpověď.
 8. Kéž by to nebyla pravda.
 9. Přijde mi, že není šťastný.
 10. Doufám, že nebude pršet.
 11. Vsadím se, že jsi to nevěděl.
 12. Myslím, že ne.
 13. Myslím, že ne.
Přepis bublinkové nápovědy: