Cvičení: minulý čas prostý / průběhový

Vydáno dne 31.08.2014

Umíte správně vytvořit minulý čas prostý a průběhový? A umíte tyto časy správně používat? Otestujte se.Do mezer napište správný tvar slovesa ze závorky. Pozor! Někdy doplníte do mezery jedno slovo, někdy dvě slova. Správné odpovědi zjistíte po vyhodnocení najetím na barevné kolečko za mezerou.

1. What ___________________________(1) you ___________________________(2) (do) when I ___________________________(3) (call) you? I hope it wasn't a bad time.

2. When she ___________________________(4) (get) home we ___________________________(5) (have) dinner, but no one stood up to greet her.

3. I ___________________________(6) (throw) the ball and ___________________________(7) (break) one of the windows.

4. We ___________________________(8) (sit) on the grass when the photographer ___________________________(9) (take) the photo . I didn't see him there but I love the photo.

5. It ___________________________(10) (be) a lovely day so she ___________________________(11) (decide) to go for a walk.

6. When my mum ___________________________(12) (come), she ___________________________(13) (cook) a lovely dinner.

7. I ___________________________(14) (get) lost when I ___________________________(15) (look) for your house.

8. I ___________________________(16) (run) towards their house when it ___________________________(17) (start) to rain so I got wet.

9. When she ___________________________(18) (come) home, her husband ___________________________(19) already ___________________________(20) (sleep).

10. When the teacher ___________________________(21) (ask) the last question, nobody ___________________________(22) (know) the answer.

Správné odpovědi: 1) were ; 2) doing ; 3) called ; 4) got ; 5) were having ; 6) threw ; 7) broke ; 8) were sitting ; 9) took ; 10) was ; 11) decided ; 12) came ; 13) cooked ; 14) got ; 15) was looking ; 16) was running ; 17) started ; 18) came ; 19) was ; 20) sleeping ; 21) asked ; 22) knew
Přepis bublinkové nápovědy: