'Word Formation' v English Me

Vydáno dne 03.04.2015

Nový typ cvičení v English Me – doplňujte do anglických vět správný tvar zadaného slova.Word Formation

v aplikaci English Me

Při učení angličtiny jste pravděpodobně již narazili na typ cvičení, ve kterém máte uvedenou větu, do které máte za úkol doplnit správný tvar zadaného slovíčka. Např.:

My favorite __________ show is Big Brother. (REAL)

Správný tvar slova REAL, který se snad jako jediný do věty hodí, je REALITY:

My favorite reality show is Big Brother. TTT *1  

S podobnými cvičeními se setkáte v učebnicích, ve školním testování, i v mezinárodních zkouškách z angličtiny, např. FCE či CAE (v těch se ale zpravidla tyto tvary doplňují do delších souvislých textů).

Tato testová disciplína není pouze zkouškou znalosti daného slovíčka a jeho tvarů, ale také prokáže, zda rozumíte napsanému textu a dokážete ho smysluplně doplnit požadovaným slovíčkem.

Rozhodli jsme se přidat tento typ aktivity i do naší aplikace English Me.

Počítač sám Vám vytvoří ‘word formation’ cvičení se slovíčky, která odpovídají Vámi nastavené úrovni pokročilosti. Začátečníci tedy budou pravděpodobně doplňovat přípony jako -LY či -ER, zatímco na pokročilejší tu bude čekat poněkud větší výzva. Počítač Vás při nesprávném vyplnění sám navede na to, jaké slovo do mezery patří (napoví např. počátečním písmenem, počtem znaků apod.) Na závěr si budete moci všechny věty znovu projít, přečíst si jejich český překlad, případně si uložit nová a neznámá slovíčka do svého okruhu pro další procvičování. Hotovo? Můžete si nechat vygenerovat další cvičení. Vět k doplnění máme stovky.

Nové cvičení se jmenuje TVARY SLOV a naleznete ho v aplikaci na horní liště v nabídce ‘Slovní zásoba’.

Věříme, že Vám tato novinka přijde vhod. Pomůže Vám procvičit si slovní zásobu zase trochu jinak a pokud na něco podobného narazíte např. při zkoušce, hravě to zvládnete.

Více informací o English Me naleznete na stránce www.englishme.cz. Aplikace je na sedm dní na zkoušku zdarma.

Překlad:
  1. Moje oblíbená reality show je Velký bratr.
Přepis bublinkové nápovědy: