Cvičení: MUCH / MANY / A LOT / VERY ...

Vydáno dne 16.05.2015

Umíte správně používat slovíčka vyjadřující “hodně”, “mnoho” nebo “velmi”? Otestujte se. 1. Did you like the movie last night? – Oh yes, ________. Especially the ending.

  1. I liked it a lot
  2. I liked it a lot of
  3. I liked it very
  4. I very liked it
 2. Don't blame me. I didn't eat ________ of the cake. It was your brother.

  1. a lots
  2. many
  3. much
  4. none
 3. ________ time do we have left?

  1. How long
  2. How lot
  3. How many
  4. How much
 4. Did your parents like your new boyfriend? – Yes, ________.

  1. a lot
  2. lot
  3. much
  4. very
 5. How was the party last weekend? ________

  1. Was there a lot of people?
  2. Was there much people?
  3. Were there lots of people?
  4. Were there much people?
 6. Did you get some gifts for your birthday? – ________

  1. No much.
  2. Not lot.
  3. Not many.
  4. Not very.
 7. Is your sister finally happy now? – Well, she's ________ happier than she was a year ago.

  1. lot of
  2. more
  3. much
  4. very
 8. How ________ did the new bike cost? It looks really expensive.

  1. lot
  2. many
  3. much
  4. very
 9. I don't understand why she is so self-conscious about her looks. She is ________ beautiful.

  1. a lot
  2. lots
  3. much
  4. very
 10. My nephew is the most popular kid in class. He has ________ of friends.

  1. a lot
  2. lot
  3. many
  4. much
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) d, 4) a, 5) c, 6) c, 7) c, 8) c, 9) d, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: