Cvičení: MUCH / MANY / A LOT / VERY ...

Vydáno dne 16.05.2015

Umíte správně používat slovíčka vyjadřující “hodně”, “mnoho” nebo “velmi”? Otestujte se. 1. Did you like the movie last night? – Oh yes, ________. Especially the ending.

  1. I liked it a lot
  2. I liked it a lot of
  3. I liked it very
  4. I very liked it
 2. Don't blame me. I didn't eat ________ of the cake. It was your brother.

  1. a lots
  2. many
  3. much
  4. none
 3. ________ time do we have left?

  1. How long
  2. How lot
  3. How many
  4. How much
 4. Did your parents like your new boyfriend? – Yes, ________.

  1. a lot
  2. lot
  3. much
  4. very
 5. How was the party last weekend? ________

  1. Was there a lot of people?
  2. Was there much people?
  3. Were there lots of people?
  4. Were there much people?
 6. Did you get some gifts for your birthday? – ________

  1. No much.
  2. Not lot.
  3. Not many.
  4. Not very.
 7. Is your sister finally happy now? – Well, she's ________ happier than she was a year ago.

  1. lot of
  2. more
  3. much
  4. very
 8. How ________ did the new bike cost? It looks really expensive.

  1. lot
  2. many
  3. much
  4. very
 9. I don't understand why she is so self-conscious about her looks. She is ________ beautiful.

  1. a lot
  2. lots
  3. much
  4. very
 10. My nephew is the most popular kid in class. He has ________ of friends.

  1. a lot
  2. lot
  3. many
  4. much
Tento test je součástí výukového programu www.EnglishMe.cz, který nabízí 5 800 testových otázek a mnoho dalších výhod. Více informací o tomto produktu naleznete na adrese www.englishme.cz.
Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) d, 4) a, 5) c, 6) c, 7) c, 8) c, 9) d, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: