Procvičování čísel (Starter)

Vydáno dne 26.07.2015

V tomto testu si mohou začátečníci procvičit zapisování čísel.Vaším úkolem je dopsat do každé věty správné číslo. Pište slova, nikoli číslice:

77seventy-seven

 1. We have ________________________ eyes.

 2. Under our eyes, we have ________________________ nose.

 3. We have ________________________ fingers on each hand.

 4. We have ________________________ fingers together.

 5. There are ________________________ days in a week.

 6. There are ________________________ months in a year.

 7. There are ________________________ days in November.

 8. There are ________________________ seasons in a year: spring, summer, autumn and winter.

 9. I have ________________________ brothers: Jack, Mike and Tom.

 10. Twenty-five minus fourteen is ________________________ .

 11. Six plus seven is ________________________ .

 12. A spider has ________________________ legs.

 13. In the Czech Republic, you are adult when you are ________________________ .

 14. I have eight cars. You have one. We have ________________________ cars together.

 15. She was born in 2000. It is 2015 now. So she is ________________________ years old.

Správné odpovědi: 1) two ; 2) one ; 3) five ; 4) ten ; 5) seven ; 6) twelve ; 7) thirty ; 8) four ; 9) three ; 10) eleven ; 11) thirteen ; 12) eight ; 13) eighteen ; 14) nine ; 15) fifteen
Přepis bublinkové nápovědy: