GO vs. WALK

Vydáno dne 07.06.2016

Mnozí začátečníci mají problémy rozlišit tato dvě slovesa. Umíte je správně používat?GO vs. WALK

Dnešní krátký článek je určen převážně začátečníkům. Ti totiž u těchto slovíček často nevnímají rozdíl.

Na jednoduchou otázku Did you walk to work yesterday? pak odpoví kladně, ačkoli třeba jeli do práce autem.

Dejte si tedy pozor na tyto významy:

go/'gəʊ/ = jít, jet
walk/'wɔ:k/ = jít pěšky pozor na výslovnost TTT *1

Did you walk here? – No, I took a bus. TTT *2
She didn't want to wait any longer so she walked. TTT *3
Do you take a bus to school? – Yes, but today I missed it and I walked. TTT *4
I never walk to the gym, I always take a taxi. TTT *5
Do you really want to walk? It's very far. TTT *6  

Pozn.: Pokud vás zajímají základní slovesa spojená s cestováním, přečtěte si článek z našeho Kurzu pro začátečníky.

go on foot

Ve výše zmíněném článku se mimochodem dozvíte, že “jít pěšky” můžete vyjádřit buď slovesem walk nebo spojením go on foot:

How do you get to school? – I usually walk. TTT *7
How do you get to school? – I usually go on foot. TTT *8  

Studenti však bohužel nejčastěji volí druhou variantu, protože překládají české “jít pěšky”, a proto jsou mnohem spokojenější, když řeknou “go on foot”. Pak se ale stává, že sloveso walk vůbec nepoužívají, nebo ho chápou špatně.

go for a walk

Pak existuje úplně jiná skupina studentů, kteří znají spojení “go for a walk” (jít na procházku) a jakmile slyší v jakémkoli kontextu slůvko “walk”, okamžitě v tom hledají procházku (ideálně v parku).

Slovíčko walk může být i podstatné jméno a je třeba tedy rozlišovat následující:

walk/'wɔ:k/ = jít pěšky
go for a walk/ˌgəʊ fərə'­wɔ:k/ = jít na procházku

Následující věty se proto dramaticky liší:

walked. = Šel jsem pěšky.
I went for a walk. = Šel jsem na procházku.

Pozn.: Pokud vás zajímají další předložkové vazby se slovesem GO, pokračujte zde.

walk = chodit, doprovodit, venčit …

Sloveso walk má ovšem mnohem více významů. Tento článek se však chtěl zaměřit pouze na základní rozdíl mezi slovesy go a walk. Pro úplnost si ale můžeme ukázat několik příkladových vět, kde má sloveso walk jiné významy než jen “jít pěšky”:

The doctor said he would never walk again. TTT *9
I will walk you home if you want. TTT *10
She's walking the dog. TTT *11
Parents don't have to walk their children to school. TTT *12
We walked twenty miles yesterday. TTT *13  

Překlad:
 1. L se nevyslovuje
 2. Přišel jsi sem pěšky? – Ne, jel jsem autobusem.
 3. Už nechtěla déle čekat, tak šla pěšky.
 4. Jezdíš do školy autobusem? – Ano, ale dneska mi ujel a já šel pěšky.
 5. Nikdy nechodím do posilovny pěšky, vždycky si beru taxík.
 6. Ty chceš jít opravdu pěšky? Je to strašně daleko.
 7. Jak jezdíš do školy? – Obvykle chodím pěšky.
 8. Jak jezdíš do školy? – Obvykle chodím pěšky.
 9. Doktor řekl, že nebude nikdy znovu chodit.
 10. Doprovodím tě domů, jestli chceš.
 11. Ona venčí psa.
 12. Rodiče nemusí vodit děti do školy.
 13. Včera jsme ušli dvacet mil.
Přepis bublinkové nápovědy: