Cvičení: HAVE / BE

Vydáno dne 29.01.2016

Začátečníci si mohou v tomto testu procvičit přítomný čas prostý sloves HAVE a BE.Vyberte ze čtyř možností tu správnou. Patří do věty sloveso have = mít nebo be = být? Vyberte správné sloveso, ale pozor, i správný tvar!

 1. I ________ sixteen years old.
  1. 'm
  2. aren't
  3. have
  4. is
 2. My sister ________ big blue eyes.

  1. are
  2. has
  3. have
  4. is
 3. Our garden ________ very large.
  1. aren't
  2. doesn't have
  3. has
  4. isn't
 4. Ann ________ my best friend.

  1. aren't
  2. don't
  3. has
  4. is
 5. She ________ two brothers.

  1. are
  2. has
  3. have
  4. is
 6. We ________ the Pearson family.
  1. 're
  2. has
  3. is
  4. not
 7. Ron ________ hungry.
  1. aren't
  2. hasn't
  3. haven't
  4. isn't
 8. My friend Cathy ________ a dog.
  1. aren't
  2. doesn't have
  3. don't have
  4. have
 9. You ________ very tall, David.
  1. are not
  2. have
  3. is
  4. isn't
 10. It's Friday. I ________ tired.
  1. 'm
  2. are
  3. have
  4. isn't
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) d, 4) d, 5) b, 6) a, 7) d, 8) b, 9) a, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: