Picky, touchy, pushy a podobná slovíčka

Vydáno dne 08.02.2016

Přehled zajímavých hovorových přídavných jmen, která jsou vytvořena z podstatných jmen či sloves pomocí koncovky -YPicky, touchy, pushy…

V angličtině se často setkáme s přídavnými jmény s koncovkou -y.

Proces tvoření těchto slov je jednoduchý. K podstatnému jménu většinou jednoduše přidáme koncovku. Z podstatného jména fun nám vznikne funny/'fʌni/, z health bude healthy/'helθi/. Někdy lze tato přídavná jména tvořit i ze sloves, jako např. ze slovesa run vytvoříme runny/'rʌni/.

Na tom asi neshledáme nic tak zvláštního či zarážejícího. Existují ale i slovíčka zajímavější, která patří spíše do neformálního registru.

O třech z nich si napíšeme více a na závěr si budete moci prohlédnout stručný seznam dalších.


picky

Přídavné jméno picky/'pɪki/ vychází ze slova pick/'pɪk/ (vybrat si) a říká, že je někdo vybíravý, že se nespokojí s ledasčím, že je těžké se mu zavděčit.

My kids are so picky! They'll never eat what I cook. TTT *1
The wine's alright. Don't be so damn picky! TTT *2
I'm very picky about who I am friends with. TTT *3
I'm not picky. I'll sleep on the floor if I need to. TTT *4  

Podobný význam mají slova fussy/'fʌsi/ či choosy/'tʃu:zi/.


touchy

Přídavné jméno touchy/'tʌtʃi/ říká, že někdo je vztahovačný, urážlivý či příliš citlivý, když o něm někdo něco řekne, vezme si vše osobně apod. Je odvozeno od slova touch/'tʌtʃ/ (dotknout se).

Don't be so touchy. I didn't say it was your fault. TTT *5
He's very touchy when it comes to his private life. TTT *6  

Slovo touchy/'tʌtʃi/ se nemusí vždy týkat lidí. Máme potom např. spojení a touchy subject (choulostivé téma) apod.

Gay marriage has always been a touchy subject. TTT *7
I was impressed by the way she handled the touchy situation. TTT *8  

Existuje také složené slovo touchy-feely/ˌtʌtʃi'fi­:li/, které říká, že někdo je přehnaně emotivní.

He gets all touchy-feely when he is drunk. TTT *9  


pushy

Od slovesa push/'pʊʃ/ je odvozeno přídavné jméno pushy/'pʊʃi/. Říká potom o člověku, že je manipulativní, tlačí někoho, aby něco udělal.

My dad encouraged me to play basketball but he was never pushy. TTT *10
I think she should apologize. Or am I being too pushy? TTT *11
To succeed as a salesperson, you need to be a little pushy. TTT *12  


Další slovíčka

Další desítky slovíček si uvedeme už jen v přehledu. Jsou spíše pro zajímavost, není pravděpodobně nutné se je všechna učit.

Překlad:
 1. Moje děti jsou tak vybíravé. Nikdy nechtějí jíst, co uvařím.
 2. To víno je v pořádku. Nebuď tak zatraceně vybíravej.
 3. Jsem velmi vybíravý ohledně toho, s kým se přátelím.
 4. Nejsem vybíravý. Vyspím se i na zemi, když je to nutné.
 5. Neurážej se. Neřekl jsem, že to je tvoje vina.
 6. Je strašně citlivý, když přijde řeč na jeho soukromý život.
 7. Homosexuální manželství vždy bylo choulostivým tématem.
 8. Zapůsobilo na mě, jak si s tou prekérní situací poradila.
 9. Je vždy přehnaně emotivní, když se opije.
 10. Můj táta mě vedl k tomu, abych hrál basketbal, ale nikdy mě netlačil.
 11. Myslím, že by se měla omluvit. A nebo už moc tlačím?
 12. Abys byl úspěšným prodejcem, je potřeba být trochu průbojný.
 
antsy - jako na trní, nesvůj
BrE
/'æntsi/ Přehrát
AmE
/'æntsi/ Přehrát

adjective, American English, informal - very nervous and agitated; unable to remain calm

 
artsy-fartsy - (rádoby) umělecké, příliš umělecké
BrE
/ˌɑ:tsi'fɑ:tsi/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:rtsi'fɑ:rtsi/ Přehrát

adjective, informal - (of a piece of art) not interesting and difficult to understand for someone

 
baggy - volný (o oblečení), plandavý
BrE
/'bægi/ Přehrát
AmE
/'bægi/ Přehrát

adjective - (of clothes) very loose, too big, not fitting

 
ballsy - kurážný, odvážný
BrE
/'bɔ:lzi/ Přehrát
AmE
/'bɔ:lzi/ Přehrát

adjective, informal - very brave

 
bitchy - protivný
BrE
/'bɪtʃi/ Přehrát
AmE
/'bɪtʃi/ Přehrát

adjective, informal - in a bad mood, irritable

 
bossy - panovačný
BrE
/'bɒsi/ Přehrát
AmE
/'bɑ:si/ Přehrát

adjective - enjoying being in control of people and telling them what to do

 
bushy - hustý, huňatý
BrE
/'bʊʃi/ Přehrát
AmE
/'bʊʃi/ Přehrát

adjective - thick (of hair, fur etc.)

 
busty - prsatý
BrE
/'bʌsti/ Přehrát
AmE
/'bʌsti/ Přehrát

adjective, informal - (of women) having large breasts

 
catchy - chytlavý
BrE
/'kætʃi/ Přehrát
AmE
/'kætʃi/ Přehrát

adjective - attracting attention easily

 
classy - stylový, charakterní, nóbl
BrE
/'klɑ:si/ Přehrát
AmE
/'klæsi/ Přehrát

adjective - showing character, of high quality

 
clingy - jako klíště, příliš citově vázaný, upínající se
BrE
/'klɪŋi/ Přehrát
AmE
/'klɪŋi/ Přehrát

adjective - dependent on another person too much, needing someone too much

 
cocky - arogantní, namyšlený
BrE
/'kɒki/ Přehrát
AmE
/'kɑ:ki/ Přehrát

adjective - arrogant and overly self-confident

 
corny - trapný, otřepaný, ohraný
BrE
/'kɔ:ni/ Přehrát
AmE
/'kɔ:rni/ Přehrát

adjective - silly and old-fashioned

 
crappy - mizerný
BrE
/'kræpi/ Přehrát
AmE
/'kræpi/ Přehrát

adjective, informal - of very bad quality

 
creepy - nahánějící husí kůži, nahánějící strach
BrE
/'kri:pi/ Přehrát
AmE
/'kri:pi/ Přehrát

adjective - making you feel afraid or very uncomfortable

 
dreamy - pohádkový, snový
BrE
/'dri:mi/ Přehrát
AmE
/'dri:mi/ Přehrát

adjective - very pleasant, beautiful, attractive, not realistic

 
feisty - kurážný, nenechající si nic líbit
BrE
/'faɪsti/ Přehrát
AmE
/'faɪsti/ Přehrát

adjective, informal - not afraid to argue

 
fishy - pochybný, podezřelý, nekalý
BrE
/'fɪʃi/ Přehrát
AmE
/'fɪʃi/ Přehrát

adjective, informal - suspicious, probably dishonest

 
foxy - sexy
BrE
/'fɒksi/ Přehrát
AmE
/'fɑ:ksi/ Přehrát

adjective, American English, informal - sexually attractive

 
funky - podivně zapáchající
BrE
/'fʌŋki/ Přehrát
AmE
/'fʌŋki/ Přehrát

adjective, American English, informal - smelling funny, having an unpleasant odor

 
fussy - malicherný, zbytečně se rozčilující
BrE
/'fʌsi/ Přehrát
AmE
/'fʌsi/ Přehrát

adjective - getting angry unnecessarily, giving too much attention to details

 
girly - holčičí
BrE
/'gɜ:li/ Přehrát
AmE
/'gɜ:rli/ Přehrát

adjective, informal - connected with girls, popular with girls, aimed at girls

 
goofy - potrhlý, praštěný, trhlý, střelený
BrE
/'gu:fi/ Přehrát
AmE
/'gu:fi/ Přehrát

adjective, American English, informal - crazy, silly or stupid

 
gutsy - odvážný, smělý, statečný
BrE
/'gʌtsi/ Přehrát
AmE
/'gʌtsi/ Přehrát

adjective, informal - brave

 
handy - šikovný, dovedný
BrE
/'hændi/ Přehrát
AmE
/'hændi/ Přehrát

adjective - skilful

 
hearty - srdečný, vřelý (srdečný), vroucí (srdečný)
BrE
/'hɑ:ti/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rt̬i/ Přehrát

adjective - friendly, warm

 
horny - nadržený, sexuchtivý
BrE
/'hɔ:ni/ Přehrát
AmE
/'hɔ:rni/ Přehrát

adjective, informal - wanting to have sex very much

 
chatty - povídavý, hovorný
BrE
/'tʃæti/ Přehrát
AmE
/'tʃæt̬i/ Přehrát

adjective - tending to talk in a friendly, informal way

 
cheeky - drzý
BrE
/'tʃi:ki/ Přehrát
AmE
/'tʃi:ki/ Přehrát

adjective - rude and impolite, especially of the behaviour of a younger person to an older one

 
cheesy - laciný, kýčovitý, trapný
BrE
/'tʃi:zi/ Přehrát
AmE
/'tʃi:zi/ Přehrát

adjective - very poor in quality or taste

 
chummy - kamarádský
BrE
/'tʃʌmi/ Přehrát
AmE
/'tʃʌmi/ Přehrát

adjective, informal - very friendly, too friendly

 
itchy - nedočkavý, horlivý
BrE
/'ɪtʃi/ Přehrát
AmE
/'ɪtʃi/ Přehrát

adjective, informal - feeling a desire to do something

 
juicy - pikantní (např. drby)
BrE
/'dʒu:si/ Přehrát
AmE
/'dʒu:si/ Přehrát

adjective, informal - (of gossip etc.) shocking and exciting, especially if it involves sex

 
jumpy - nervózní, napjatý
BrE
/'dʒʌmpi/ Přehrát
AmE
/'dʒʌmpi/ Přehrát

adjective, informal - nervous, tense

 
kinky - ujetý, perverzní
BrE
/'kɪŋki/ Přehrát
AmE
/'kɪŋki/ Přehrát

adjective, informal - liking unusual sexual activities

 
mopey - nešťastný, ufňukaný, ukňouraný, jako hromádka neštěstí
BrE
/'məʊpi/ Přehrát
AmE
/'moʊpi/ Přehrát

adjective, informal - feeling very sad or sorry for oneself

 
mousy - nevýrazný, šedý (jako myš)
BrE
/'maʊsi/ Přehrát
AmE
/'maʊsi/ Přehrát

adjective - not very noticeable

 
mouthy - hubatý, upovídaný, prostořeký
BrE
/'maʊθi/ Přehrát
AmE
/'maʊði/ Přehrát

adjective, informal - talking too much, often in a rude, disrespectful way

 
mushy - sentimentální, nasládlý
BrE
/'mʊʃi/ Přehrát
AmE
/'mʊʃi/ Přehrát

adjective, informal - too sentimental or emotional

 
needy - vyžadující příliš pozornosti, nejistý
BrE
/'ni:di/ Přehrát
AmE
/'ni:di/ Přehrát

adjective, informal - requiring too much affection and attention, insecure

 
nerdy - podivínský
BrE
/'nɜ:di/ Přehrát
AmE
/'nɜ:rdi/ Přehrát

adjective, informal - behaving strangely around others, different from what is considered normal

 
nosy - moc zvědavý, vlezlý (až moc zvědavý)
BrE
/'nəʊzi/ Přehrát
AmE
/'noʊzi/ Přehrát

adjective - interested in things that are none of your business

 
nutty - bláznivý, potřeštěný
BrE
/'nʌti/ Přehrát
AmE
/'nʌt̬i/ Přehrát

adjective, informal - crazy

 
peachy - v pohodě, super, skvělý, báječný
BrE
/'pi:tʃi/ Přehrát
AmE
/'pi:tʃi/ Přehrát

adjective, American English, informal - very good, excellent, wonderful

 
quirky - výstřední, osobitý
BrE
/'kwɜ:ki/ Přehrát
AmE
/'kwɜ:rki/ Přehrát

adjective, informal - strange, usually in a positive, affectionate way

 
sassy - drzý, nestydatý
BrE
/'sæsi/ Přehrát
AmE
/'sæsi/ Přehrát

adjective, American English - cheeky, behaving in a bold and often improper way

 
shitty - mizerný
BrE
/'ʃɪti/ Přehrát
AmE
/'ʃɪt̬i/ Přehrát

adjective, informal - of very bad quality

 
skanky - jako coura, jako děvka
BrE
/'skæŋki/ Přehrát
AmE
/'skæŋki/ Přehrát

adjective, informal - promiscuous, very casual in sexual matters

 
slutty - vyzývavý (např. o oblečení apod.)
BrE
/'slʌti/ Přehrát
AmE
/'slʌt̬i/ Přehrát

adjective, informal - promiscuous, very casual in sexual matters

 
snotty - namyšlený, pyšný, nafoukaný
BrE
/'snɒti/ Přehrát
AmE
/'snɑ:t̬i/ Přehrát

adjective, informal - too proud

 
spooky - strašidelný
BrE
/'spu:ki/ Přehrát
AmE
/'spu:ki/ Přehrát

adjective - scary and mysterious

 
spunky - kurážný, divoký, živý
BrE
/'spʌŋki/ Přehrát
AmE
/'spʌŋki/ Přehrát

adjective, informal - brave and full of energy and determination

 
tacky - laciný (nízké kvality), nevkusný
BrE
/'tæki/ Přehrát
AmE
/'tæki/ Přehrát

adjective - cheap, of poor taste or quality

 
trashy - mizerný, mizerné kvality
BrE
/'træʃi/ Přehrát
AmE
/'træʃi/ Přehrát

adjective, informal - of low quality

 
tricky - záludný, ošemetný, složitý, obtížný
BrE
/'trɪki/ Přehrát
AmE
/'trɪki/ Přehrát

adjective - likely to deceive, harder than it seems

 
wacky - potřeštělý, střelený, prdlý
BrE
/'wæki/ Přehrát
AmE
/'wæki/ Přehrát

adjective, informal - a little crazy but funny

 
wimpy - slabošský, zbabělý
BrE
/'wɪmpi/ Přehrát
AmE
/'wɪmpi/ Přehrát

adjective, informal - not confident, not brave

Přepis bublinkové nápovědy: