Picky, touchy, pushy a podobná slovíčka

Vydáno dne 08.02.2016

Přehled zajímavých hovorových přídavných jmen, která jsou vytvořena z podstatných jmen či sloves pomocí koncovky -YPicky, touchy, pushy…

V angličtině se často setkáme s přídavnými jmény s koncovkou -y.

Proces tvoření těchto slov je jednoduchý. K podstatnému jménu většinou jednoduše přidáme koncovku. Z podstatného jména fun nám vznikne funny/'fʌni/, z health bude healthy/'helθi/. Někdy lze tato přídavná jména tvořit i ze sloves, jako např. ze slovesa run vytvoříme runny/'rʌni/.

Na tom asi neshledáme nic tak zvláštního či zarážejícího. Existují ale i slovíčka zajímavější, která patří spíše do neformálního registru.

O třech z nich si napíšeme více a na závěr si budete moci prohlédnout stručný seznam dalších.


picky

Přídavné jméno picky/'pɪki/ vychází ze slova pick/'pɪk/ (vybrat si) a říká, že je někdo vybíravý, že se nespokojí s ledasčím, že je těžké se mu zavděčit.

My kids are so picky! They'll never eat what I cook. TTT
The wine's alright. Don't be so damn picky! TTT
I'm very picky about who I am friends with. TTT
I'm not picky. I'll sleep on the floor if I need to. TTT  

Podobný význam mají slova fussy/'fʌsi/ či choosy/'tʃu:zi/.


touchy

Přídavné jméno touchy/'tʌtʃi/ říká, že někdo je vztahovačný, urážlivý či příliš citlivý, když o něm někdo něco řekne, vezme si vše osobně apod. Je odvozeno od slova touch/'tʌtʃ/ (dotknout se).

Don't be so touchy. I didn't say it was your fault. TTT
He's very touchy when it comes to his private life. TTT  

Slovo touchy/'tʌtʃi/ se nemusí vždy týkat lidí. Máme potom např. spojení a touchy subject (choulostivé téma) apod.

Gay marriage has always been a touchy subject. TTT
I was impressed by the way she handled the touchy situation. TTT  

Existuje také složené slovo touchy-feely/ˌtʌtʃi'fi­:li/, které říká, že někdo je přehnaně emotivní.

He gets all touchy-feely when he is drunk. TTT  


pushy

Od slovesa push/'pʊʃ/ je odvozeno přídavné jméno pushy/'pʊʃi/. Říká potom o člověku, že je manipulativní, tlačí někoho, aby něco udělal.

My dad encouraged me to play basketball but he was never pushy. TTT
I think she should apologize. Or am I being too pushy? TTT
To succeed as a salesperson, you need to be a little pushy. TTT  


Další slovíčka

Další desítky slovíček si uvedeme už jen v přehledu. Jsou spíše pro zajímavost, není pravděpodobně nutné se je všechna učit.

 
antsy - jako na trní, nesvůj
BrE
/'æntsi/ Přehrát
AmE
/'æntsi/ Přehrát

adjective, American English, informal - very nervous and agitated

 
artsy-fartsy - (rádoby) umělecké, příliš umělecké
BrE
/ˌɑ:tsi'fɑ:tsi/
AmE
/ˌɑ:rtsi'fɑ:rtsi/ Přehrát

adjective, informal - (of a piece of art) not interesting and difficult to understand for someone

 
baggy - volný (o oblečení), plandavý
BrE
/'bægi/
AmE
/'bægi/ Přehrát

adjective - (of clothes) very loose, too big, not fitting

 
ballsy - kurážný, odvážný
BrE
/'bɔ:lzi/
AmE
/'bɔ:lzi/ Přehrát

noun, informal - very brave

 
bitchy - protivný
BrE
/'bɪtʃi/ Přehrát
AmE
/'bɪtʃi/ Přehrát

adjective, informal - in a bad mood, irritable

 
bossy - panovačný
BrE
/'bɒsi/ Přehrát
AmE
/'bɑ:si/ Přehrát

adjective - enjoying being in control of people and telling them what to do

 
bushy - hustý, huňatý
BrE
/'bʊʃi/
AmE
/'bʊʃi/ Přehrát

adjective - thick (of hair, fur etc.)

 
busty - prsatý
BrE
/'bʌsti/
AmE
/'bʌsti/ Přehrát

adjective, informal - (of women) having large breasts

 
catchy - chytlavý
BrE
/'kætʃi/
AmE
/'kætʃi/ Přehrát

adjective - attracting attention easily

 
classy - stylový, charakterní, nóbl
BrE
/'klɑ:si/
AmE
/'klæsi/ Přehrát

adjective - showing character, of high quality

 
clingy - jako klíště, příliš citově vázaný, upínající se
BrE
/'klɪŋi/
AmE
/'klɪŋi/ Přehrát

adjective - dependent on another person too much, needing someone too much

 
cocky - arogantní, domýšlivý
BrE
/'kɒki/ Přehrát
AmE
/'kɑ:ki/ Přehrát

adjective - arrogant and overly self-confident

 
corny - trapný, otřepaný, ohraný
BrE
/'kɔ:ni/
AmE
/'kɔ:rni/ Přehrát

adjective - silly and old-fashioned

 
crappy - mizerný
BrE
/'kræpi/
AmE
/'kræpi/ Přehrát

adjective, informal - of very bad quality

 
creepy - nahánějící husí kůži, nahánějící strach
BrE
/'kri:pi/
AmE
/'kri:pi/ Přehrát

adjective - making you feel afraid or very uncomfortable

 
dreamy - pohádkový, snový
BrE
/'dri:mi/
AmE
/'dri:mi/ Přehrát

adjective - very pleasant, beautiful, attractive, not realistic

 
feisty - kurážný, nenechající si nic líbit
BrE
/'faɪsti/
AmE
/'faɪsti/ Přehrát

adjective, informal - not afraid to argue

 
fishy - pochybný, podezřelý, nekalý
BrE
/'fɪʃi/
AmE
/'fɪʃi/ Přehrát

adjective, informal - suspicious, probably dishonest

 
foxy - sexy
BrE
/'fɒksi/
AmE
/'fɑ:ksi/ Přehrát

adjective, American English, informal - sexually attractive

 
funky - podivně zapáchající
BrE
/'fʌŋki/
AmE
/'fʌŋki/ Přehrát

adjective, American English, informal - smelling funny, having an unpleasant odor

 
fussy - malicherný, zbytečně se rozčilující
BrE
/'fʌsi/ Přehrát
AmE
/'fʌsi/ Přehrát

adjective - getting angry unnecessarily, giving too much attention to details

 
girly - holčičí
BrE
/'gɜ:li/
AmE
/'gɜ:rli/ Přehrát

adjective, informal - connected with girls, popular with girls, aimed at girls

 
goofy - potrhlý, praštěný
BrE
/'gu:fi/
AmE
/'gu:fi/ Přehrát

adjective, informal - crazy, silly or stupid

 
gutsy - odvážný, smělý, statečný
BrE
/'gʌtsi/
AmE
/'gʌtsi/ Přehrát

adjective, informal - brave

 
handy - šikovný, dovedný
BrE
/'hændi/ Přehrát
AmE
Přehrát

adjective - skilful

 
hearty - srdečný, vřelý (srdečný), vroucí (srdečný)
BrE
/'hɑ:ti/
AmE
/'hɑ:rt̬i/ Přehrát

adjective - friendly, warm

 
horny - nadržený, sexuchtivý
BrE
/'hɔ:ni/ Přehrát
AmE
/'hɔ:rni/ Přehrát

adjective, informal - wanting to have sex very much

 
chatty - povídavý, hovorný
BrE
/'tʃæti/ Přehrát
AmE
/'tʃæt̬i/ Přehrát

adjective - tending to talk in a friendly, informal way

 
cheeky - drzý
BrE
/'tʃi:ki/ Přehrát
AmE
/'tʃi:ki/ Přehrát

adjective - rude and impolite, especially of the behaviour of a younger person to an older one

 
cheesy - laciný, kýčovitý, trapný
BrE
/'tʃi:zi/ Přehrát
AmE
/'tʃi:zi/ Přehrát

adjective - very poor in quality or taste

 
chummy - kamarádský
BrE
/'tʃʌmi/
AmE
/'tʃʌmi/ Přehrát

adjective, informal - very friendly, too friendly

 
itchy - nedočkavý, horlivý
BrE
/'ɪtʃi/ Přehrát
AmE
/'ɪtʃi/ Přehrát

adjective, informal - feeling a desire to do something

 
juicy - pikantní (např. drby)
BrE
/'dʒu:si/
AmE
/'dʒu:si/ Přehrát

adjective, informal - (of gossip etc.) shocking and exciting, especially if it involves sex

 
jumpy - nervózní, napjatý
BrE
/'dʒʌmpi/ Přehrát
AmE
/'dʒʌmpi/ Přehrát

adjective, informal - nervous, tense

 
kinky - ujetý, perverzní
BrE
/'kɪŋki/
AmE
/'kɪŋki/ Přehrát

adjective, informal - liking unusual sexual activities

 
mopey - nešťastný, ufňukaný, ukňouraný, jako hromádka neštěstí
BrE
/'məʊpi/
AmE
/'moʊpi/ Přehrát

adjective, informal - feeling very sad or sorry for oneself

 
mousy - nevýrazný, šedý (jako myš)
BrE
/'maʊsi/ Přehrát
AmE
/'maʊsi/ Přehrát

adjective - not very noticeable

 
mouthy - hubatý, upovídaný
BrE
/'maʊði/
AmE
/'maʊði/ Přehrát

adjective, informal - talking too much, often in a rude, disrespectful way

 
mushy - sentimentální, nasládlý
BrE
/'mʊʃi/
AmE
/'mʊʃi/ Přehrát

adjective, informal - too sentimental or emotional

 
needy - vyžadující příliš pozornosti
BrE
/'ni:di/
AmE
/'ni:di/ Přehrát

adjective, informal - requiring too much affection and attention

 
nerdy - podivínský
BrE
/'nɜ:di/
AmE
/'nɜ:rdi/ Přehrát

adjective, informal - behaving strangely around others, different from what is considered normal

 
nosy - moc zvědavý, vlezlý (až moc zvědavý)
BrE
/'nəʊzi/ Přehrát
AmE
/'noʊzi/ Přehrát

adjective - interested in things that are none of your business

 
nutty - bláznivý, potřeštěný
BrE
/'nʌti/
AmE
/'nʌt̬i/ Přehrát

adjective, informal - crazy

 
peachy - v pohodě, super, skvělý, báječný
BrE
/'pi:tʃi/
AmE
/'pi:tʃi/ Přehrát

adjective, American English, informal - very good, excellent, wonderful

 
quirky - výstřední, osobitý
BrE
/'kwɜ:ki/
AmE
/'kwɜ:rki/ Přehrát

adjective, informal - strange, usually in a positive, affectionate way

 
sassy - drzý, nestydatý
BrE
/'sæsi/ Přehrát
AmE
/'sæsi/ Přehrát

adjective, American English - cheeky, behaving in a bold and often improper way

 
shitty - mizerný
BrE
/'ʃɪti/
AmE
/'ʃɪt̬i/ Přehrát

adjective, informal - of very bad quality

 
skanky - jako coura, jako děvka
BrE
/'skæŋki/
AmE
/'skæŋki/ Přehrát

adjective, informal - promiscuous, very casual in sexual matters

 
slutty - vyzývavý (např. o oblečení apod.)
BrE
/'slʌti/ Přehrát
AmE
/'slʌt̬i/ Přehrát

adjective, informal - promiscuous, very casual in sexual matters

 
snotty - namyšlený, pyšný, nafoukaný
BrE
/'snɒti/
AmE
/'snɑ:t̬i/ Přehrát

adjective, informal - too proud

 
spooky - strašidelný
BrE
/'spu:ki/ Přehrát
AmE
/'spu:ki/ Přehrát

adjective - scary and mysterious

 
spunky - kurážný, divoký, živý
BrE
/'spʌŋki/
AmE
/'spʌŋki/ Přehrát

adjective, informal - brave and full of energy and determination

 
tacky - laciný (nízké kvality), nevkusný
BrE
/'tæki/ Přehrát
AmE
/'tæki/ Přehrát

adjective - cheap, of poor taste or quality

 
trashy - mizerný, mizerné kvality
BrE
/'træʃi/
AmE
/'træʃi/ Přehrát

adjective, informal - of low quality

 
tricky - záludný, ošemetný
BrE
/'trɪki/ Přehrát
AmE
/'trɪki/ Přehrát

adjective - likely to deceive, harder than it seems

 
wacky - potřeštělý, střelený, prdlý
BrE
/'wæki/ Přehrát
AmE
/'wæki/ Přehrát

adjective, informal - a little crazy but funny

 
wimpy - slabošský, zbabělý
BrE
/'wɪmpi/
AmE
/'wɪmpi/ Přehrát

adjective, informal - not confident, not brave

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word Manager

Přepis bublinkové nápovědy: