Word formation 16

Vydáno dne 19.04.2016

Upravte slovo v závorce tak, aby se hodilo do věty. Cvičení pro začátečníky.Do prázdného místa doplňte upravené slovo tak, aby se hodilo do věty. Vycházejte ze slova v závorce za větou. Slovo v závorce se musí změnit. Doplňte vždy jen jedno slovo.

Example:
My favourite _ are roses. (flower)

Odpověď: flowers
_____________­________________________­_________

There are many ___________________________(1) in our street. (house)
My brothers ___________________________(2) very tall. (be)
His Mom is a ___________________________(3) . (teach)
Oh, these flowers are ___________________________(4) ! (beauty)
Natalie ___________________________(5) brown eyes. (have)
Simon is ___________________________(6) than me. (old)
Read this book, it's very ___________________________(7) . (interest)
What are you ___________________________(8) ? (do)
I ___________________________(9) get up at 7 o'clock. (usual)
Mike ___________________________(10) a lot of coffee every day. (drink)

Správné odpovědi: 1) houses ; 2) are / were ; 3) teacher ; 4) beautiful ; 5) has ; 6) older ; 7) interesting ; 8) doing ; 9) usually ; 10) drinks
Přepis bublinkové nápovědy: