Sunrise, sunset, nightfall

Vydáno dne 15.07.2016

Přehled slovní zásoby týkající se nejrůznějších částí dne, jako např. rozbřesk, východ slunce, poledne apod.Sunrise, sunset, nightfall

Pojďme se podívat na několik slovíček, která označují určité ‘události’ v průběhu dne. Rozdělení dne na morning, afternoon, evening a night asi ovládáte již od několika prvních lekcí angličtiny. Dnes se ale podíváme na některá mírně či více pokročilá podstatná jména.

Ráno

Den začíná tím, že se rozední. Zde se nám budou hodit slova daybreak/'deɪˌbreɪ­k/ (rozbřesk), dawn/'dɔ:n/ (úsvit) či first light.

The photo showed the pyramids at daybreak. TTT *1
Get some sleep. We're leaving at dawn. TTT *2
He was ready to leave at first light. TTT *3  

První z uvedených slovíček je vytvořeno z kolokace podstatného jména day a slovesa break:

I woke up as soon as the day broke. TTT *4  

Podobnou kolokaci znají i fanoušci ságy Stmívání (Twilight), protože poslední díl této upíří série se jmenuje BREAKING DAWN.

Dawn broke and light streamed through the window. TTT *5  

Pozor, slovo dawn by se dalo snadno zaměnit se slovíčkem down/'daʊn/, které se ale nejen jinak píše, ale i jinak vyslovuje. Právě čtvrtý díl upíří ságy mnoho lidí vyslovuje a píše špatně BREAKING DOWN. Frázové break down/'breɪk'daʊ­n/ ale znamená, že se něco POROUCHÁ.

Slovíčko dawn/'dɔ:n/ může být i slovesem:

The day dawned and the campers started to wake up. TTT *6  

To se používá i přeneseně:

It suddenly dawned on me that I had seen him before. TTT *7  

Východ slunce je anglicky sunrise/'sʌnˌraɪz­/ nebo zřídka také sunup/'sʌnˌʌp.

Her day begins at sunrise. TTT *8
In the morning we went to the beach to watch the sunrise. TTT *9
The snowing stopped just before sunup. TTT *10  

Se sluncem se pojí sloveso rise/'raɪz/ nebo frázové come up/ˌkʌm'ʌp/.

The sun rises in the east. TTT *11
The mist disappeared and the sun came up. TTT *12  

Poledne

Pro poledne používáme podstatné jméno noon/'nu:n/.

It was noon when he woke up. TTT *13
My lunchbreak starts at noon. TTT *14  

Pro pravé poledne se používalo také high noon/ˌhaɪ'nu:n­/. To je ale už mírně zastaralé.

Ve významu POLEDNE také můžeme použít podstatné jméno midday/ˌmɪd'deɪ/, které neoznačuje ani tak přesný čas, ale spíše jen část dne.

I have lunch around midday. TTT *15
The patches of fog will clear by midday. TTT *16  

Často se s ním setkáte v pozici před podstatným jménem:

I went for my midday stroll in the park. TTT *17  

Večer

Večer začneme západem slunce. Protějškem sunrise je sunset/'sʌnset a protějškem sunup je sundown/'sʌndaʊn/.

We would sit on the porch and watch the sunset. TTT *18
He had to be back before sunset, or he would be in trouble. TTT *19
He said he would arrive by sundown, six or seven at the latest. TTT *20  

Se sluncem se zde pojí slovesa set/'set/ nebo frázové go down/ˌgəʊ'daʊn.

We watched the setting sun. TTT *21
The sun sets in the west. TTT *22
The sun went down and the moon came up. TTT *23  

Pro soumrak či stmívání existují v angličtině slovíčka dusk/'dʌsk/ nebo twilight/'twaɪlaɪt­/ (opět zde narážíme na upíří romány Stephenie Meyer).

The lifts and slopes usually close at dusk. TTT *24
We stopped working at twilight and went for a beer. TTT *25  

Zajímavým slovíčkem je nightfall/'naɪtfɔ:l­/.

I knew I wouldn't make it back by nightfall. TTT *26  

Vychází ze spojení slova night se slovesem fall/'fɔ:l/. Podobně se sloveso fall pojí s podstatnými jmény dusk a twilight.

They needed to find a place to sleep before night fell. TTT *27
As twilight fell, I gazed out dreamily out of my window. TTT *28  

Půlnoc

Pro půlnoc používáme slovíčko midnight/'mɪdnaɪt.

I go to bed at midnight. TTT *29
Gizmo wasn't supposed to be fed after midnight. TTT *30  

Podobně jako midday, i midnight často používáme v roli přídavného jména před podstatným jménem.

He went to the kitchen to get his midnight snack. TTT *31  

Půlnoci se někdy také říká the witching hour – hodina duchů, ačkoliv ta podle nejrůznějších pověr či okultních zdrojů vůbec nemusí být o půlnoci.

Také se používá spojení the dead of night, což ale není konkrétní čas, ale spíše část noci, hluboká noc.

Členy a předložky

Podstatná jména, která jsme si dnes uvedli (daybreak, dawn, sunrise, sunup, noon, midday, sundown, sunset, dusk, twilight, nightfall a midnight) se ve významu části dne používají bez členu:

around noon
at first light
before sundown
after midnight
by twilight

Slova sunrise a sunset se použijí se členem tehdy, když mluvíme spíše o úkazu a ne čase:

before sunrise
watch the sunrise

Časová předložka, vyjadřující, že se něco stalo v tu dobu (o půlnoci, za rozbřesku, při západu slunce apod.) je v angličtině at/'æt/.

Překlad:
 1. Na fotce byly pyramidy při rozbřesku.
 2. Běž se vyspat. Odcházíme za úsvitu.
 3. Byl připraven vyrazit za úsvitu.
 4. Probudil jsem se ihned, co se rozednilo.
 5. Rozbřesklo se a oknem začalo přicházet světlo.
 6. Rozbřesklo se a táborníci se začali probouzet.
 7. Najednou mi došlo, že jsem ho už někdy předtím viděl.
 8. Její den začíná za svítání.
 9. Ráno jsme šli na pláž dívat se na východ slunce.
 10. Sněžení ustalo krátce před východem slunce.
 11. Slunce vychází na východě.
 12. Mlha se vytratila a vyšlo slunce.
 13. Bylo poledne, když se probudil.
 14. Moje pauza na oběd začíná v poledne.
 15. Obědvám kolem poledne.
 16. Mlha se během dopoledne rozplyne.
 17. Šel jsem na svoji pravidelnou polední procházku parkem.
 18. Sedávali jsme na verandě a sledovali západ slunce.
 19. Musel být doma před západem slunce, jinak by měl průšvih.
 20. Řekl, že dorazí do západu slunce, v šest nebo nejpozději v sedm.
 21. Sledovali jsme zapadající slunce.
 22. Slunce zapadá na západě.
 23. Slunce zapadlo a vyšel měsíc.
 24. Vleky a sjezdovky obvykle zavírají za soumraku.
 25. Přestali jsme pracovat za soumraku a šli na pivo.
 26. Věděl jsem, že se nestihnu vrátit, než přijde noc.
 27. Potřebovali najít místo na přenocování, než přijde noc.
 28. Když přišel soumrak, hleděl jsem zasněně z okna.
 29. Chodím spát o půlnoci.
 30. Gizmo se nesměl nakrmit po půlnoci.
 31. Šel do kuchyně, aby si dal svoji půlnoční svačinu.
Přepis bublinkové nápovědy: