MELT vs. THAW

Vydáno dne 12.01.2020

Další dvě slovesa, která by se mohla plést. Jeden z významů obou je “roztát”.MELT vs. THAW

Dnes se podíváme na další dvojici slovíček, která by se mohla plést. Popisují totiž podobný jev – roztát, roztopit. Obecně však nejde o synonyma.

melt

Sloveso melt/'melt/ je z dnešních dvou asi známější. Znamená roztát, roztavit, rozpustit. Používá se hlavě v případě, kdy pevnou látku rozpustíme zahříváním na tekutou (nebo alespoň změklou). Dobrý příklad je čokoláda nebo máslo.

Melt the butter in a saucepan and add the chopped onion. TTT
You should melt the chocolate very slowly. You don't want to burn it. TTT
I had a sandwich with melted cheese. It was delicious. TTT
The snow at our cottage finally began to melt at the end of March. TTT
There were only a few melting ice cubes in his glass. TTT 

Užitečné spojení je melt in the mouth = rozplývat se na jazyku.

The steak just melted in my mouth. Amazing! TTT 

Hlavně s kovem se pak používá frázové melt down = roztavit.

The bracelet was melted down and made into two beautiful rings. TTT 

Frázové melt away znamená postupně zmizet, rozplynout se (lze použít i samotné melt).

She smiled at him and his anger melted away. TTT 

Zajímavé spojení je melting pot, které označuje místo, kde se mísí hodně kultur, nebo místo neustálých změn.

thaw

Podobné je sloveso thaw/'θɔ:/, které znamená roztát ve smyslu rozmrznout (na rozdíl od slovesa melt, kdy původní hmota nemusí být zmrzlá).

The pond was slowly thawing. TTT
The spring sun thawed the snow and turned everything to mud. TTT
The ice cream partially thawed and then was refrozen again. TTT
The meat must be completely thawed before you cook it. TTT
When I bought the pizza, it was frozen, but it's already thawing. TTT 

Stejný význam má i frázové sloveso thaw out (dostávat se “ven” ze zmrzlého stavu).

I love eating ice cream that is thawing out. TTT
Put the meat in the fridge and let it thaw out overnight. TTT 

Pozn.: Pokud vytáhnete maso z mrazáku a necháte ho rozmrznout, můžete použít také sloveso defrost/di:'frɒst.

Toto slovíčko se také používá, pokud povoluje mráz a otepluje se.

After the long winter, the weather is finally thawing. TTT 

To často souvisí s oblevou, což je podstatné jméno thaw/'θɔ:/.

There was a sudden thaw and then the spring came. TTT
The spring thaw made everything slippery and slushy. TTT 

Jak je to se sněhem a ledem?

Všimněte si, že u obou sloves najdete v příkladových větách sníh i led. Použít lze často oboje, ale u slovesa melt se bavíme o rychlejším roztání a rychlou změnu ve vodu. Sloveso thaw naznačuje pomalejší tání (povolování) a změnu nejprve spíše v břečku.

Přepis bublinkové nápovědy: