Inverze (test 1)

Vydáno dne 12.01.2017

Test zaměřený na základní typy a použití inverze (převrácení slovosledu) v angličtině. 1. Not only ________ my wallet, they took my umbrella, too!

  1. did they take
  2. that they took
  3. they took
  4. took they
 2. ‘Here ________,’ she said to me when she saw him in the doorway.

  1. comes trouble
  2. does trouble come
  3. trouble comes
  4. trouble does come
 3. It was then that ________ to leave and never come back.

  1. decided us
  2. decided we
  3. did we decide
  4. we decided
 4. The clothes he was wearing were dirty, ________.

  1. as his hands were
  2. as were his hands
  3. so his hands were
  4. were as his hands
 5. Not a single word ________ to me. She just left.

  1. did she say
  2. said she
  3. she did say
  4. she said
 6. I opened the door and there ________, waiting for me.

  1. did he sit
  2. did sit he
  3. he sat
  4. sat he
 7. Out of the many times he went on vacation with his family, only twice ________ it.

  1. actually enjoyed he
  2. did he actually enjoy
  3. he actually enjoyed
  4. he did actually enjoy
 8. Very often ________ his homework for him.

  1. does she
  2. does she do
  3. she does
  4. will she do
 9. ‘There ________,’ I thought to myself.

  1. does my dignity go
  2. goes my dignity
  3. my dignity does go
  4. my dignity goes
 10. ________ your symptoms persist, consult a doctor.

  1. Could
  2. Might
  3. Ought
  4. Should
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) d, 4) b, 5) a, 6) c, 7) b, 8) c, 9) b, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: