52 words for love?

Vydáno dne 13.02.2017

Znáte nějaká anglická synonyma pro slovo LOVE?52 words for love?

Kanadská spisovatelka Margaret Atwood jednou napsala:

‘The Eskimos had fifty-two names for snow because it was important to them;
there ought to be as many for love.’

V překladu tento citát říká, že Eskymáci měli 52 slov pro sníh, protože pro ně byl důležitý, a že by jich i pro lásku mělo existovat tolik. V dnešním článku se tedy podíváme na slova spojená s láskou, i když jich určitě nevymyslíme 52.


love/'lʌv/

Naše první slovíčko označuje lásku obecně, včetně lásky romantické, rodičovské, sourozenecké apod.

They're in love. TTT *1
My love for you will never die. TTT *2
I think I love you. – You don't know what love is. TTT *3
There's nothing stronger than a mother's love. TTT *4
She ended the letter with ‘with love’. TTT *5  

Slovo uvidíte často i v těchto kolokacích:


affection/ə'fekʃn/

Podstatné jméno affection překládáme spíše jako náklonnost. Jedná se o jakýsi slabší typ lásky, kterou např. cítíte ke svému domácímu zvířeti, k prarodičům apod.

She feels deep affection for her grandchildren. TTT *6
Her father was an alcoholic who showed no affection to her. TTT *7  

Přídavné jméno od tohoto slova je affectionate/ə'fekʃənə­t/ – milující, láskyplný.

She was an affectionate person and showed great love for her family. TTT *8  


fondness/'fɒndnəs/

Synonymem slova affection je podstatné jméno fondness.

Despite their fondness for each other, they never became a real couple. TTT *9  


attachment/ə'tætʃmənt­/

Podobný význam jako affection má i slovíčko attachment. Vyjadřuje silnou náklonnost či silný vztah k někomu či něčemu. Pro pochopení přesného významu je zde potřeba vyjít ze slovesa attach, tedy připojit či připevnit něco k něčemu. Attachment je taková naklonnost, kde se někdo cítí k někomu připoután, nechce či nemůže ho opustit.

After the breakup he developed a strong attachment to his dog. TTT *10  


liking/'laɪkɪŋ/

Pokud se jedná jen o slabou náklonnost či sympatii, lze použít podstatné jméno liking.

He has a liking for motorcycles. TTT *11
She's never shown any liking for me. TTT *12
She took a liking to him immediately. TTT *13 

Pozor, slovo “sympatie” rozhodně nepřekládejte slovíčkem sympathy/'sɪmpəθi – to znamená soucit!


infatuation/ɪnˌfætʃʊ'­eɪʃn/

Podstatné jméno infatuation označuje zamilovanostpoblázněnost do někoho, která obvykle dlouho netrvá.

Every time he saw her, his infatuation with her grew. TTT *14  

S přídavným jménem infatuated/ɪn'fætʃu­eɪtɪd/ se setkáte možná ještě častěji:

She was infatuated with her teacher. TTT *15  


crush/'krʌʃ/

Krátkodobé (obzvláště platonické) zamilování lze vyjádřit i slovíčkem crush/'krʌʃ/.

I've found out my best friend has a crush on me. What do I do? TTT *16
It's not just some schoolgirl crush. She's in love with him. TTT *17  

Pozn. Více v článku CRASH vs. CRUSH.


devotion/dɪ'vəʊʃən­/

Velmi silným slovem pro lásku či dokonce oddanost je podstatné jméno devotion. Používá se často i v náboženských kontextech apod.

His devotion to his wife is undying. He would give up his life for her. TTT *18  

Přídavné jméno je potom devoted/dɪ'vəʊtɪ­d/ – oddaný.

He's utterly devoted to his work. TTT *19  


romance/rəʊ'mæns

Podstatné jméno romance může označovat pocit, jaký máme, když jsme zamilovaní, tedy zamilovanost, zamilování.

He wrote a song about how the romance disappeared from his marriage. TTT *20
I don't think romance at such an early age is worth jeopardizing one's future for. TTT *21  

Zároveň tímto slovíčkem můžeme označovat i nějaký milostný románek, tedy kratší romantický vztah mezi dvěma lidmi.

They had a summer romance back in college and then went their separate ways. TTT *22  


attraction/ə'trækʃn

Slovíčko attraction označuje (sexuální) přitažlivost dvou lidí.

We both feel there's a strong attraction between us. TTT *23  

Hodit se bude i vazba be attracted to – být někým přitahován.

I'm really attracted to her. I find her very sexy. TTT *24  


tenderness/'ten­dənəs/

Posledním slovíčkem bude tenderness. Když je někdo nebo něco tender, je to laskavé, něžné či láskyplné.

He saw the tenderness in her eyes and kissed her. TTT *25
She always treated others with tenderness and compassion. TTT *26  

Překlad:
 1. Jsou zamilovaní.
 2. Moje láska k tobě nikdy nezemře.
 3. Myslím, že tě miluju. – Nevíš, co to láska je.
 4. Neexistuje nic silnějšího, než mateřská láska.
 5. Zakončila ten dopis slovy ‘s láskou’.
 6. Cítí hlubokou náklonnost ke svým vnoučatům.
 7. Její otec byl alkoholik, který jí neprojevoval žádnou náklonnost.
 8. Byla milujícím člověkem a projevovala velkou lásku celé své rodině.
 9. I přes jejich vzájemnou náklonnost se nikdy nestali opravdovým párem.
 10. Po tom rozchodu si vybudoval silné pouto ke svému psu.
 11. Má rád motorky.
 12. Nikdy ke mně neprojevila jakékoliv sympatie.
 13. Ihned se jí zalíbil.
 14. Pokaždé, když ji uviděl, se jeho zamilovanost do ní prohloubila.
 15. Byla zamilovaná do svého učitele.
 16. Zjistila jsem, že můj nejlepší kamarád je do mě zakoukanej. Co mám dělat?
 17. Není to jen nějaké holčičí poblouznění. Je do něho zamilovaná.
 18. Jeho oddanost vůči své ženě je nehynoucí. Dal by za ni svůj život.
 19. Je zcela oddaný své práci.
 20. Napsal píseň o tom, jak se z jeho manželství vytratila romantika.
 21. Nemyslím si, že láska v tak útlém věku stojí za to, aby člověk ohrozil svoji budoucnost.
 22. Když byli na vysoké, prožili spolu letní románek a potom šli každý svojí cestou.
 23. Oba cítíme, že se navzájem přitahujeme.
 24. Moc mě přitahuje. Připadá mi hodně sexy.
 25. Uviděl tu lásku v jejích očích a políbil ji.
 26. Vždy se k ostatním chovala s láskou a soucitem.
Přepis bublinkové nápovědy: