Names that are not names

Vydáno dne 19.02.2018

Víte, že některá známá křestní jména mohou být i úplně obyčejnými anglickými podstatnými jmény či slovesy?V angličtině se setkáte s mnoha slovíčky, která vypadají stejně jako jména křestní jména lidí.

V mnoha takových případech jde o to, že se název např. květiny či ročního období začne používat jako jméno (např. Summer, Autumn, Rose, Iris, Lily) apod. Těmi se ale zabývat nebudeme.

Zaměříme se na slovíčka, která spíše jen náhodou vypadají jako anglická křestní jména. Např. podstatné jméno john/'dʒɒn/ se v hovorové americké angličtině používá pro záchod. Nebo frázové sloveso peter out/ˌpi:tə 'aʊ­t/ znamená zeslábnout, ustat, vyšumět, vytratit se.

Do následujících deseti vět doplňte taková ‘jména/nejména’ z této tabulky:

Bill Carol Eve Jack Mark
Mike Nick Ray Sue Will
  1. The concert is next Tuesday so ________________________ the date on your calendar!

  2. The café is doing an open ________________________ night next week. Maybe you could play a few of your songs.

  3. He said he would ________________________ me if I posted that photo online.

  4. My brother has a strong ________________________ . He knows what he wants and he goes after it.

  5. You are my ________________________ of sunshine, you know? I don't know what I'd do without you.

  6. We got cut off because I'd forgotten to pay the electricity  ________________________ .

  7. Silent Night is probably the most popular Christmas  ________________________ .

  8. Loosen the bolts first, then ________________________ the car up and remove the bolts.

  9. We had a little get-together on the ________________________ of Teachers' Day.

  10. The rescuers found him in the ________________________ of time. He was suffering from hypothermia.

Správné odpovědi: 1) mark ; 2) mike ; 3) sue ; 4) will ; 5) ray ; 6) bill ; 7) carol ; 8) jack ; 9) eve ; 10) nick
Přepis bublinkové nápovědy: