COUPLE vs. PAIR

Vydáno dne 28.08.2017

Jaký je rozdíl mezi podstatnými jmény COUPLE a PAIR, která obě shodně překládáme jako pár či dvojice?COUPLE vs. PAIR

S anglickými slovíčky, která mají v češtině jeden stejný ekvivalent, bývá často problém. Jednou z takových dvojic jsou slova couple a pair. Obě do češtiny překládáme jako pár / dvojice, ale rozhodně se nejedná o zaměnitelná synonyma.

COUPLE – manželé či partneři

Pro význam pár ve smyslu dva ve vztahu (manželském či romantickém) se používá podstatné jméno couple/'kʌpl/.

We're not a couple. We're just friends. TTT *1
Many married couples end up getting a divorce. TTT *2
The Stevensons seem like a nice couple. TTT *3
I got a voucher for a couple's massage. We need to redeem it by the end of the year. TTT *4
Only one couple was dancing. When they left, the dance floor was empty. TTT *5  

Pro zamilovaný pár se používá pěkné spojení love birds.

PAIR – dva lidé, kteří spolu ‘nic nemají’

Jedná-li se o dvojici, která k sobě nějak patří nebo něco dělá společně, ale nejedná se o manžele, partnery či zamilované, použijeme pair/'peə/. Sem patří např. taneční dvojice či dvojice dětí ve škole apod.

There was a dance competition in my school. The winning pair got a T-shirt. TTT *6
The two boys always get into some kind of trouble. What a pair! TTT *7
The speaking exam is done in pairs. TTT *8
Work in pairs. TTT *9  

Pokud byste zde použili work in couples , chtěli byste po žácích, aby pracovali vždy ve dvojici se svým klukem či svou holkou. To pravděpodobně není ve škole možné.

Lidé si někdy myslí, že ideální je mít dvě děti, chlapečka a holčičku. Takovému ‘párečku’ se také říká pair. V britské angličtině dokonce mají pro tento případ speciální výraz pigeon pair.

Everyone congratulated her on having a boy and a girl, the perfect pigeon pair. TTT *10
You're going to have another baby? Are you hoping for a pigeon pair? TTT *11  

PAIR – samec a samice

Pro zvířecí páry (samce a samici) se také používá pair. U zvířat se asi předpokládá, že spolu nemají ‘romantický vztah’.

I bought a pair of hamsters last month. Now I have eight little ones. TTT *12  

Pro zvířecí druhy a družky se používá i spojení breeding couple či mating couple.

PAIR – dvě věci, co k sobě patří

Slovíčko pair/'peə/ používáme pro dvojice věcí, které k sobě nějakým způsobem patří nebo mají nějakou spojitost.

‘False friends’ are pairs of words in two languages that look similar, but have different meanings. TTT *13  

Často se jedná o části těla, které máme dvakrát, a oblečení, které na těchto částech těla nosíme (ruce, nohy, oči, rukavice, ponožky apod.)

If you need an extra pair of hands, I can help. TTT *14
A writer needs a second pair of eyes to look at their work. TTT *15
I bought a new pair of gloves. TTT *16
There were a bunch of socks in my drawer, but no pairs. TTT *17  

Pro zajímavost uvedeme hovorový idiom grow a pair – být chlap, pochlapit se. Odkazuje na ‘párovou’ část těla, kterou mají pouze muži.

You need to grow a pair and tell him to go to hell. TTT *18  

Podstatné jméno pair se používá i pro věci, které se jakoby skládají ze dvou spojených částí. Jsou to např. pants (kalhoty), scissors (nůžky), glasses (brýle) atd. Ty nelze počítat klasicky (one pant, two pants). Musíme si pomoci vazbou pair of.

a pair of pants – jedny kalhoty
two pairs of pants – dvoje kalhoty

Více se dočtete v článku Párová podstatná jména v angličtině.

COUPLE – dva či několik

Spojení a couple of/ə'kʌpl əv, které může označovat buď počet dvou, nebo neurčitý počet lidí/věcí. Ve větách potom nelze jednoznačně určit, jestli je myšlen pár jako dva nebo pár jako několik.

We'll be back in a couple of weeks. TTT *19
I have a couple of pointers for you. TTT *20
Can you wait for me a couple of minutes? TTT *21
A couple of kids were playing in the sandbox. TTT *22  

Obvykle ale lidé tento výraz používají spíše ve významu ‘několik’. Pokud byste chtěli předejít nedorozumění, použijte raději two (dva) nebo a few (několik).

COUPLE / PAIR jako slovesa

Okrajově je nutné zmínit, že obě slovíčka se používají i jako slovesa.

Sloveso couple znamená spojit dvě věci dohromady nebo připojit něco k něčemu:

You should couple the trailer to the car before you load it. TTT *23  

Sloveso pair znamená dát někoho či něco do dvojic.

I was paired with Bill to work on the assignment. TTT *24  

Závěrem

Ukázali jsme si, že ačkoliv slova couple a pair shodně překládáme jako pár či dvojice, jejich použití se liší. Pojďme si ještě jednou shrnout to základní.

COUPLE:

PAIR:

Pokud byste tato slova zaměnili, možná by vás každý pochopil. Mohlo by ale také dojít k nedorozumění. Dvojici studentů, kteří spolu pracují ve škole (pair), by se nemuselo líbit, kdybyste o nich mluvili jako o ‘páru’ (couple). Párek andulek (a pair of parakeets) je také něco jiného než několik andulek (a couple of parakeets), podobně jako pár ponožek (a couple of socks) není nutně pár ponožek (a pair of socks).

Překlad:
 1. My spolu nechodíme. Jsme jen přátelé.
 2. Mnoho manželských párů končí tím, že se rozvedou.
 3. Stevensonovi vypadají jako milý pár.
 4. Dostal jsem poukázku na masáž pro páry. Musíme ho využít do konce roku.
 5. Jen jeden pár tančil. Když odešli, byl taneční parket prázdný.
 6. Ve škole jsme měli taneční soutěž. Vítězný pár dostal tričko.
 7. Ti dva kluci vždycky mají nějaký průšvih. To je ale dvojka!
 8. Zkouška z mluvení se dělá ve dvojicích.
 9. Pracujte ve dvojicích.
 10. Každý jí gratuloval k chlapečkovi a holčičce, dokonalému párečku.
 11. Ty čekáš další dítě? Doufáš, že budeš mít páreček?
 12. Minulý měsíc jsem si koupil párek křečků. Teď mám osm mláďat.
 13. ‘Falešní přátelé’ jsou dvojice slov ve dvou jazycích, které vypadají podobně, ale mají odlišný význam.
 14. Jestli potřebujete pár rukou navíc, můžu pomoct.
 15. Spisovatel obvykle potřebuje ještě jedny oči, aby se podívaly na jeho práci.
 16. Koupil jsem si nové rukavice.
 17. V mém šuplíku byla hromada ponožek, ale žádné páry.
 18. Musíš se pochlapit a říct mu, ať jde do hajzlu.
 19. Vrátíme se za pár týdnů.
 20. Mám pro tebe pár rad.
 21. Můžeš na mě pár minut počkat?
 22. Pár dětí si hrálo na pískovišti.
 23. Měl bys přívěs připojit k autu předtím, než ho naložíš.
 24. Na práci na tom úkolu mě dali do dvojice s Billem.
Přepis bublinkové nápovědy: