Words of the Day (Aug 2017) - quiz A

Vydáno dne 01.09.2017

Test zaměřený na vybraných 10 slov, která se v průběhu srpna 2017 objevila v rámci ‘Slovíček dne’ na našich stránkách. 1. It's simple. If you don't work ________, you won't lose weight.

  1. off
  2. out
  3. round
  4. up
 2. The cashier gave me the wrong ________ and when I pointed it out, she insisted it was correct.

  1. cash
  2. coins
  3. exchange
  4. change
 3. I don't think it really happened. It's just an urban ________.

  1. legend
  2. saying
  3. story
  4. tale
 4. According to Wikipedia, ________ is the largest inhabited castle in the world.

  1. Castle Windsor
  2. the Castle Windsor
  3. the Windsor Castle
  4. Windsor Castle
 5. My girlfriend's father is a seasoned mushroom ________.

  1. finder
  2. hunter
  3. lift
  4. trapper
 6. ________ twins don't have to look alike or be the same sex.

  1. External
  2. Fraternal
  3. Maternal
  4. Paternal
 7. I think we're lost. Maybe we should stop and ________ directions.

  1. ask about
  2. ask for
  3. ask to
  4. ask us
 8. They certainly look like a ________ but they're not. They just like to dance together.

  1. couple
  2. duo
  3. marriage
  4. pair
 9. I took the SIM card from my old phone but it's too big for the ________ in the new one.

  1. slip
  2. slit
  3. slot
  4. slut
 10. He has no original ideas. He just ________ what others have said.

  1. apes
  2. mimes
  3. monkeys
  4. parrots
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) d, 3) a, 4) d, 5) b, 6) b, 7) b, 8) a, 9) c, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: