Divák v angličtině

Vydáno dne 11.09.2017

Jak správně přeložit do angličtiny slovo ‘divák’? Je rozdíl mezi divákem televizním a divákem např. v kině?Divák v angličtině

V angličtině se setkáme s mnoha případy, kde pro jedno české slovíčko máme hned několik anglických ekvivalentů, které nelze zaměňovat. Dnes se podíváme na české slovo divák a na to, jak ho správně překládat do angličtiny. Budeme se zabývat především slovíčky viewer/'vju:ə/, spectator/spek'teɪ­tə/ a audience/'ɔ:diəns.

Televizní divák

Pro televizní diváky používáme podstatné jméno viewer/'vju:ə/.

The show was watched by millions of viewers. TTT *1
The poll has shown that viewers want more sitcoms and documentaries. TTT *2
Most commercials during sports programs are aimed at male viewers. TTT *3  

Dívat se na televizi je samozřejmě watch TV, nikoliv view TV. Divák ale není watcher, ale viewer.

Toto slovíčko lze použít i pro ty, kdo se dívají např. na jiný typ umění, např. sochy, obrazy apod.

The viewers at the gallery were clearly impressed by the art. TTT *4  

Sportovní divák

Pokud sledujete sport v televizi, budete viewer, jak bylo výše napsáno. Pokud se ale na sportovní událost přijdete podívat, budete spectator/spek'teɪ­tə/.

The spectators cheered wildly. TTT *5
Hundreds of spectators lined both sides of the road. TTT *6
A car lost control during the rally and hit spectators, two of whom later died. TTT *7  

Pozor na výslovnost. V britské angličtině je přízvuk na druhé slabice, v americké na první.

Může se ale jednat o jakoukoliv událost, nejen sportovní.

She went to the dance only as a spectator. She didn't like dancing. TTT *8
Over a hundred spectators watched the demolition of the old building downtown. TTT *9  

Pokud se jedná o náhodné přihlížející, můžeme také použít slovíčko bystander/'baɪstæn­də/.

Two bystanders saw the crash and rushed to help the man in the car. TTT *10  

Diváci v hledišti

Pro diváky na představení, ať hudebním, filmovém či divadelním, se používá slovíčko audience/'ɔ:diəns.

The audience clapped loudly at the end of the performance. TTT *11
Peter was nervous because his parents were in the audience. TTT *12
Despite the rain, the audience stayed until the end of the show. TTT *13  

Toto podstatné jméno patří mezi tzv. hromadná podstatná jména. Za těmi může v britské angličtině být sloveso v jednotném i množném čísle. V americké se ale používá jako číslo jednotné.

The audience were mostly kids. TTT *14
And even though the audience was soaking wet, they seemed to be enjoying every second of the show. TTT *15  

Pro jednoho diváka potom používáme spojení an audience member, a member of the audience, nebo např. someone in the audience apod.

member of the audience fainted during the last song. TTT *16
Someone in the audience threw a flag onstage. TTT *17
Bono sometimes picks an audience member to join him on stage. TTT *18  

Závěrem

Ukázali jsme si tři základní slovíčka, kterými překládáme české podstatné jméno divák. Jsou to tato tři:

Věříme, že vám tento článek udělal v těchto slovíčkách jasno.

Překlad:
 1. Ten pořad sledovaly miliony diváků.
 2. Anketa ukázala, že diváci chtějí více sitcomů a dokumentárních pořadů.
 3. Většina reklam během sportovních pořadů je zaměřena na pánské publikum.
 4. Ta umělecká díla očividně udělala na návštěvníky galerie dojem.
 5. Diváci divoce povzbuzovali.
 6. Stovky diváků stály po obou stranách silnice.
 7. Jedno auto se při rallye vymklo kontrole a narazilo do diváků, z nichž dva později zemřeli.
 8. Šla na ples pouze jako divák. Neměla ráda tancování.
 9. Demolici té staré budovy ve středu města sledovalo přes sto diváků.
 10. Dva přihlížející nehodu viděli a spěchali muži v autě pomoci.
 11. Diváci na konci představení hlasitě tleskali.
 12. Peter byl nervózní, protože v publiku byli jeho rodiče.
 13. Navzdory dešti zůstali diváci až do konce představení.
 14. Diváci byli především děti.
 15. Ačkoliv byli diváci promočení až na kost, zdálo se, že si každou vteřinu koncertu užívají.
 16. Jeden divák v publiku při poslední písničce omdlel.
 17. Někdo z publika hodil na pódium vlajku.
 18. Bono si někdy vybere jednoho diváka, aby k němu přišel na pódium.
Přepis bublinkové nápovědy: