Cvičení: Did you know? (the passive)

Vydáno dne 18.09.2017

Procvičte si trpný rod na deseti větách o historii.Did you know?

Trpný rod – cvičení

Pojďme si procvičit anglický trpný rod (the passive voice) na několika větách o historii.

Přečtěte si následujících 10 vět. U každé se zamyslete, jaké sloveso ji nejlépe doplní, a potom toto sloveso napište správně v trpném rodě.

Příklad:

Facebook was founded by Mark Zuckerberg in 2004. TTT *1

Nebudete-li si vědět rady, pod následující žárovičkou naleznete slovesa, která můžete použít. TTT *2


Překlad:
 1. Facebook založil v roce 2004 Mark Zuckerberg.
 2. assassinate, compose, defeat, destroy, discover, hold, invent, paint, publish, write
 1. Mona Lisa ________________________ by Leonardo da Vinci in 1503.

 2. The lightning rod ________________________ by Benjamin Franklin in 1747.

 3. The Turkish March ________________________ by Wolfgang Amadeus Mozart in 1783.

 4. The first edition of the New York Times ________________________ in 1851.

 5. The first modern Olympic Games ________________________ in 1896 in Athens.

 6. Penicillin ________________________ by Alexander Fleming in 1928.

 7. The World Trade Center ________________________ on September 11, 2001.

 8. Most of the Old Testament ________________________ in Hebrew, the New Testament in Greek.

 9. The Spanish Armada ________________________ by the English fleet led by Sir Francis Drake in 1588.

 10. President J. F. Kennedy ________________________ in Dallas in 1963.

Správné odpovědi: 1) was painted ; 2) was invented / was developed ; 3) was composed ; 4) was published / was printed ; 5) were held / took place ; 6) was discovered ; 7) was destroyed / was attacked ; 8) was written ; 9) was defeated / was destroyed ; 10) was assassinated / was killed
Přepis bublinkové nápovědy: