Jak přeložit: kočárek a postýlka

Vydáno dne 10.02.2019

Americká a britská angličtina se na překladu těchto slovíček moc neshodne. Znáte alespoň některá.Jak přeložit: kočárek a postýlka

Dnes se podíváme na překlad českých slov kočárek, postýlka a kolébka. V britské a americké angličtině se používají poměrně rozdílné výrazy.

Hluboký kočárek

Britská angličtina používá slovíčko pram/'præm/.

A young woman with a pram was coming towards me. TTT *1
She was pushing the pram along a narrow pavement. TTT *2
The baby lay peacefully asleep in its pram. TTT *3  

Pozn.: Dříve se v britské angličtině používalo také slůvko perambulator/pə'ræmbj­əleɪtə/. Dnes je považováno za zastaralé či velmi formální.

americké angličtině se setkáte se slovem baby carriage/'beɪbiˌkæ­rɪdʒ/, tedy jakýsi “dětský vagónek”.

She put the child into a baby carriage and wheeled it down the street. TTT *4
My sister carefully laid the doll on the bottom of a baby carriage. TTT *5
There were two steps, but a stranger helped her with the baby carriage. TTT *6  

Sportovní kočárek

Zde se v britské angličtině setkáte se slůvky buggy/'bʌgi/ nebo pushchair/'pʊʃtʃeə.

She was pushing a double buggy and completely blocked the aisle. TTT *7
You know, it's not easy to rush through London, manoeuvring a pushchair. TTT *8
She had to take the baby in her arms and fold the pushchair to get on the crowded bus. TTT *9  

Americká angličtina používá slovo stroller/'strəʊl­ə/, které vzniklo ze slovesa stroll (procházet se, kráčet).

Susan put little Philip in his stroller and gave him a baby bottle with orange juice. TTT *10
If you do not have a stroller, you can hire one at the entrance of the park. TTT *11  

Dětská postýlka

Obecně může být dětská postýlka přeložena jako infant bed, ale v britské angličtině se používá slovo cot/'kɒt/ (nebo baby cot bed).

The baby girl was in her cot, sucking on her dummy. TTT *12
The father-to-be was sitting on the floor trying to put the baby cot bed together. TTT *13  

americké angličtině se setkáte se slůvkem crib/'krɪb/.

The baby boy was in his crib, sucking on his pacifier. TTT *14
She didn't want to wake the baby so she tiptoed around the crib. TTT *15 

S postýlkou pak souvisí i dětská ohrádka = playpen. Nad postýlkou pak často najdete závěsnou pohyblivou dekoraci, která se překládá mobile.

Pozn.: Všimněte si, že “dudlík” je v britské angličtině dummy, v americké pacifier.

Přenosná postýlka

Pro přenos dítěte slouží často autosedačka, kterou lze jednoduše přeložit jako infant car seat. Existují ale také přenosné korbičky (odnímatelná část kočárku) nebo přenosné postýlky (s držadly). V britské angličtině pro ně používají slovo carrycot/'kærikɒt­/ (nebo carry-cot). Slyšet můžete i Moses basket (hlavně pro proutěnou přenosnou postýlku).

Some parents don't want to use a regular cot straight away and prefer a carrycot for the first few months. TTT *16  

americké angličtině uslyšíte bassinet/ˌbæsɪ'ne­t/ (nebo bassinette) = přenosná nebo skládací postýlka.

They thought a crib would be too bulky for their small bedroom, so they just bought a bassinet. TTT *17  

Kolébka

Poslední dnešní slůvko bude cradle/'kreɪdl, tedy kolébka, které je stejné v britskéamerické angličtině.

She was singing a lullaby, gently rocking the cradle. TTT *18
Jason walked quietly over to the cradle and looked down to see his son sleeping peacefully. TTT *19  

Pozn.: Někdy se pod tímto slovíčkem může skrývat i “obyčejná” dětská postýlka.

Závěr

Pro ty z vás, kterým z tolika slovíček jde hlava kolem, ještě malé shrnutí:

  britská angličtina americká angličtina
hluboký kočárek pram baby carriage
sportovní kočárek buggy / pushchair stroller
dětská postýlka cot crib
přenosná postýlka carrycot bassinet
kolébka cradle cradle
Překlad:
 1. Přicházela ke mně mladá žena s kočárkem.
 2. Tlačila kočárek po úzkém chodníku.
 3. Děťátko leželo a spalo spokojeně v kočárku.
 4. Dala dítě do kočárku a jela s ním po ulici.
 5. Moje sestra opatrně položila tu panenku na dno kočárku.
 6. Byly tam dva schůdky, ale nějaký cizí člověk jí pomohl s kočárkem.
 7. Tlačila dvojkočárek a úplně zablokovala uličku.
 8. Víš, není lehké chvátat Londýnem a manévrovat s kočárkem.
 9. Aby nastoupila do přeplněného autobusu, musela si vzít miminko do náruče a složit kočárek.
 10. Susan dala malého Filipa do kočárku a podala mu dětskou lahvičku s pomerančovým džusem.
 11. Pokud nemáte sportovní kočárek, můžete si ho pronajmout u vchodu do parku.
 12. Holčička byla v postýlce a cucala svůj dudlík.
 13. Budoucí tatínek seděl na podlaze a snažil se dětskou postýlku složit.
 14. Chlapeček byl v postýlce a cucal svůj dudlík.
 15. Nechtěla miminko probudit, tak kolem postýlky šla po špičkách.
 16. Někteří rodiče nechtějí používat běžnou postýlku a raději mají po dobu prvních několika měsíců přenosnou postýlku.
 17. Mysleli, si, že klasická postýlka bude do jejich malé ložnice moc rozměrná, tak koupili jen skládací postýlku.
 18. Zpívala ukolébavku a jemně houpala kolébkou.
 19. Jason šel pomalu ke kolébce, podíval se do ní a viděl syna, jak spokojeně spí.
Přepis bublinkové nápovědy: