Cvičení: Slovní přízvuk (4)

Vydáno dne 22.11.2017

Dneska si dáme těžší slovíčka. Poznáte slabiku, na které je přízvuk?Vyberte slabiku, na které je přízvuk.

 1. monotonous

  1. 1 mo
  2. 2 no
  3. 3 to
  4. 4 nous
 2. performance

  1. 1 per
  2. 2 form
  3. 3 ance
 3. evaporate

  1. 1 e
  2. 2 vap
  3. 3 o
  4. 4 rate
 4. confidence

  1. 1 con
  2. 2 fi
  3. 3 dence
 5. energy

  1. 1 en
  2. 2 er
  3. 3 gy
 6. infectious

  1. 1 in
  2. 2 fec
  3. 3 tious
 7. philosophical

  1. 1 phil
  2. 2 o
  3. 3 soph
  4. 4 i
  5. 5 cal
 8. communication

  1. 1 com
  2. 2 mu
  3. 3 ni
  4. 4 ca
  5. 5 tion
 9. exceptional

  1. 1 ex
  2. 2 cep
  3. 3 tion
  4. 4 al
 10. pronunciation

  1. 1 pro
  2. 2 nun
  3. 3 ci
  4. 4 a
  5. 5 tion
Správné odpovědi: 1) b, 2) b, 3) b, 4) a, 5) a, 6) b, 7) c, 8) d, 9) b, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: