Words of the Day (Oct 2017) - quiz A

Vydáno dne 03.11.2017

Test zaměřený na vybraných 10 slov, která se v průběhu října 2017 objevila v rámci ‘Slovíček dne’ na našich stránkách. 1. I learned how to play ________ from my grandfather.

  1. a chess
  2. chess
  3. chesses
  4. the chess
 2. We stopped to watch a flock of ________.

  1. ants
  2. fish
  3. goats
  4. horses
 3. We'll save a lot of money if we ________.

  1. carpool
  2. footpool
  3. motorpool
  4. trainpool
 4. Giraffes are ________ enough to reach the leaves at the top.

  1. height
  2. high
  3. long
  4. tall
 5. Can I come with you if I promise to behave ________?

  1. myself
  2. myself correctly
  3. myself good
  4. myself well
 6. He bought her a flower just to ________ her up before he gave her the bad news.

  1. act
  2. butter
  3. flock
  4. spook
 7. Someone robbed him ________ his clothes and stole his motorbike.

  1. ---
  2. all
  3. from
  4. of
 8. He had a vivid ________ as a child. I knew he would become a writer one day.

  1. creativity
  2. fancy
  3. fantasy
  4. imagination
 9. I gave him a hint but it was completely ________ on him.

  1. dropped
  2. left
  3. lost
  4. missed
 10. Our staff is ________ your disposal 24/7.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) c, 3) a, 4) d, 5) a, 6) b, 7) d, 8) d, 9) c, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: