Anglické fotbalové kluby

Vydáno dne 31.01.2018

Umíte vyslovovat anglické fotbalové kluby? Dnes máte možnost porovnat se s rodilým Britem. Někdy výslovnost poměrně překvapí.Anglické fotbalové kluby

Ve spolupráci s Richardem Hillem (z města Leeds) jsme pro vás připravili netradiční článek, kde si můžete ověřit, zda správně vyslovujete názvy anglických fotbalových klubů.

Všimněte si hlavně výslovnosti některých měst (v názvech klubů), protože ta dokážou mnohdy hodně potrápit.

Arsenal /'ɑ:sənəl/

Bournemouth /'bɔ:nməθ/

Brighton & Hove Albion /ˌbraɪtn ən həʊv 'ælbɪən/

Burnley /'bɜ:nli/

Chelsea /'tʃelsi/

Pozn.: Vyslovujeme /s/, nikoli /z/.

Crystal Palace /ˌkrɪstl 'pælɪs/

Everton /'evətən/

Huddersfield Town /ˌhʌdəzfild 'taʊn/

Pozn.: Mnoho Britů nevyslovuje počáteční H ani koncové D u prvního slova.

Leicester City /ˌlestə 'sɪti/

Pozn.: Nebo pouze Leicester /'lestə/ (výslovnost je poměrně nečekaná).

Liverpool /'lɪvəpu:l/

Manchester City /ˌmæntʃəstə 'sɪti/

Manchester United /ˌmæntʃəstə ju:'naɪtəd/

Pozn.: Nebo pouze United /ju:'naɪtəd/.

Newcastle United /ˌnju:kɑ:səl ju:'naɪtəd/

Southampton /saʊθ'hæmptən/

Stoke City /ˌstəʊk 'sɪti/

Swansea City /ˌswɒnzi 'sɪti/

Pozn.: Na rozdíl od Chelsea /'tʃelsi/ se Swansea vyslovuje /'swɒnzi/ , tedy se /z/.

Tottenham Hotspur /ˌtɒtnəm 'hɒtspɜ:/

Pozn.: Tento klub si vysloužil titul ‘Most Overpronounced Football Club Name in the World’. Mnoho písmen se nevyslovuje. Slůvko Tottenham se vyslovuje /'tɒtnəm/. Můžete také použít zkrácený název Spurs /spɜ:z/.

Watford /'wɒtfəd/

West Bromwich Albion /ˌwest brɒmɪtʃ 'ælbɪən/

Pozn.: W ve slově Bromwich se nevyslovuje, stejně jako ve slovech Norwich nebo Harwich. Ovšem ve spojení Northwich Victoria se vyslovuje.

West Ham United /ˌwest hæm ju:'naɪtəd/


Tento článek jsme připravili ve spolupráci s Richardem Hillem. Jeho stránky najdete na www.richardhill.cz. Na Facebooku ho hledejte zde.

Richardův původní článek i s původními komentáři k výslovnosti pak hledejte zde.

Přepis bublinkové nápovědy: