Words of the Day (Dec 2017) - quiz B

Vydáno dne 06.01.2018

Test zaměřený na vybraných 10 slov, která se v průběhu prosince 2017 objevila v rámci ‘Slovíček dne’ na našich stránkách. 1. The football ________ was muddy after the heavy rain.

  1. course
  2. court
  3. field
  4. slope
 2. We'll need more firewood in case we get snowed ________ again.

  1. away
  2. in
  3. off
  4. under
 3. Put the bread in the freezer if you don't want it to go ________.

  1. stale
  2. stiff
  3. still
  4. stole
 4. How can you read such a ________ book? It belongs in the trash!

  1. badbrow
  2. highbrow
  3. littlebrow
  4. lowbrow
 5. She cleared her ________ to let me know she was standing behind me.

  1. mouth
  2. nose
  3. throat
  4. tongue
 6. Gambling is a slippery ________, my friend.

  1. ice
  2. piste
  3. slide
  4. slope
 7. They had a huge fight ________ the eve of their wedding.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
 8. It's 3 in the afternoon and he's still in his ________, playing videogames in his room.

  1. JP
  2. JPs
  3. PJ
  4. PJs
 9. Excuse me, there's ________ smoking in the building.

  1. don't
  2. forbidden
  3. no
  4. not
 10. You should watch out for ________ in crowded places.

  1. liftpockets
  2. pickpockets
  3. snitchpockets
  4. stealpockets
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) b, 3) a, 4) d, 5) c, 6) d, 7) c, 8) d, 9) c, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: