MASK vs. DISGUISE vs. COSTUME

Vydáno dne 27.08.2018

Jaký je rozdíl, mezi slovíčky MASK, DISGUISE a COSTUME, která často shodně překládáme jako ‘maska’?MASK vs. DISGUISE vs. COSTUME

Dnešní článek bude o třech podstatných jménech, které se do češtiny dají přeložit stejným slovem maska. Protože překlad může být takto stejný, bývá pro studenty angličtiny někdy těžké mezi nimi rozpoznat rozdíly.

MASK – maska na obličej

První ze slovíček je mask/'mɑ:sk/. To označuje masku jako něco, co zakrývá obličej.

Zorro wears a black mask and a cape. TTT
An armed man in a mask robbed a gas station in Austin on Saturday. TTT
I hardly recognized him in that mask. TTT
He finally took off his mask to reveal his face. TTT  

Nemusí se jednat jen o masku sloužící k utajení totožnosti, ale také o masku ochrannou (např. plynovou masku, roušku, kuklu apod.)

Some of the protesters were wearing gas masks. TTT
The patient had to wear a surgical mask to protect other patients and personnel. TTT
Don't forget your ski mask. It's going to be freezing out there. TTT
It's good to have a diving mask so you can see underwater. TTT
In the unlikely event of a sudden loss of cabin pressure, oxygen masks will drop down from the panel above your head. TTT  

Může jít i o masku pleťovou.

Her face mask scared me to death! TTT 

Zde se také používá podstatné jméno facial/'feɪʃl/, kde jde ale spíše o kosmetiku obličeje, tedy o celý proces, včetně masáže apod.

Jedná-li se o masku přeneseně, jde především o to, jak se někdo tváří (v obličeji).

For a moment, her cold mask seemed to crack. TTT
Only few people can see through his mask of politeness and morality. TTT 

Jako sloveso se mask/'mɑ:sk/ používá především ve smyslu maskovat = zakrýt, schovat, překrýt něčím.

I learned how to mask my true feelings for her. TTT
Deodorants mask the smell of sweat but they don't prevent sweating. TTT 

Ze slovesa je vytvořeno přídavné jméno masked/'mɑ:skt.

I'm getting tired of movies about masked heroes. TTT
Many Mexican wrestlers are masked. TTT 

COSTUME – převlek

Oproti masce na obličej tu máme podstatné jméno costume/'kɒstju:m­/, které označuje masku ve smyslu převleku. Použijeme ho např. pro dětské převleky na Halloween, převleky na maškarní plesy, obleky maskotů apod. V těchto případech slovíčko mask nepoužíváme.

Do you need any ideas for a Halloween costume? TTT
In front of the store a guy in a giant hot-dog costume was trying to hand out flyers. TTT
What is your costume supposed to be? Harry Potter? TTT
Doesn't Ronny look cute in his bunny costume? TTT
He likes to go to costume parties. TTT
He never wears the same Halloween costume twice. TTT  

Toto slovíčko se používá i pro filmové a divadelní kostýmy.

She made all the costumes for the school play herself. TTT
The actors were wearing period costumes. TTT  

V britské angličtině se s tímto slovíčkem můžete setkat i ve významu dámské plavky (obzvláště ty jednodílné).

Pozor, nepoužíváme ho ale pro dámský kostýmek. Tam zvolíme např. výraz suit/'su:t/ nebo skirt suit/'skɜ:tˌsj­u:t/.

She bought a new skirt suit for the job interview. TTT (nikoliv costume)

Jako sloveso převléknout se za něco/někoho používáme frázové dress up/ˌdres'ʌp/ s předložkou as nebo like.

On Halloween kids dress up like ghosts and monsters. TTT
For the party he dressed up as a pirate. TTT 

DISGUISE – maskování, přestrojení

Třetím slovíčkem je podstatné jméno disguise/dɪs'gaɪz. To se používá pro jakékoliv přestrojení či maskování za účelem utajení identity.

She's so naive. Her disguise didn't fool anyone. TTT
The rock star put on sunglasses and a baseball cap as a disguise hoping no one would recognize her. TTT
A fake accent is an important part of his disguise. TTT
We saw through his disguise immediately. TTT
I'm not surprised you didn't recognize him. He's a master of disguise. TTT
My boss always travels in disguise. TTT
He turned out to be a policeman in disguise. TTT  

Všimněte si, že ve spojeních in disguise či master of disguise se toto slovíčko používá jako nepočitatelné, tedy bez členu.

Slovíčko disguise/dɪs'gaɪz slouží i jako sloveso maskovat (změnit tak, aby nebylo poznáno).

She likes to disguise herself as an old lady. TTT
He disguised himself by shaving his beard. And it worked. No one recognized him. TTT
He tried to disguise his voice on the phone. TTT 

Závěr a shrnutí

Z našeho podrobnějšího popisu daných podstatných jmen vyplývají tyto rozdíly:

Pokud se jedná o slovesa, zde proti sobě stojí mask a disguise. Významem jsou si velmi podobná, ale drobná významová nuance tu vidět je:

Přepis bublinkové nápovědy: