PERSONALLY vs. IN PERSON

Vydáno dne 17.11.2019

Jak přeložit “osobně”? Nabízí se dvě možnosti, obě mají své použití a nelze je příliš zaměňovat.PERSONALLY vs. IN PERSON

Pokud chcete přeložit do angličtiny české “osobně”, máte dvě možnosti, které však nemají úplně stejný význam, a je třeba je tedy umět rozlišit.

personally/'pɜ:sənə­li/ = osobně (ne někdo jiný)
in person/ɪn'pɜ:sə­n/ = osobně (ne po telefonu)

Pozor na výslovnost!

Ve slově person vyslovujeme /s/, nikoli /z/. Platí to pro všechna odvozená slova.

 • person/'pɜ:sən
 • personal/'pɜ:sənl­/
 • personally/'pɜ:sənə­li/
 • personnel/ˌpɜ:sə'n­el/

Podobnou chybu studenti často dělají i u jiných slov. Viz náš článek Person, expensive, university, basic….

personally

Začneme slovíčkem personally, které je pro mnohé jistě známější – vzniklo totiž běžným tvořením příslovce z přídavného jména (personal, personally).

Lze přeložit jako české osobně, kdy vyjadřujeme svůj názor, pocity či vliv.

Personally, I think it's a good idea. TTT *1
Don't take it personally please. TTT *2
We all think you are personally responsible for the mishap. TTT *3  

Ovšem v našem článku se příslovce personally objevuje hlavně kvůli významu osobně (ne někdo jiný). Tedy že zařídíte něco vy osobně a nepožádáte o to jinou osobu. Jak to uděláte, je pak na vás – můžete použít telefon, internet apod., nebo tam můžete i zajít.

I'm sure the figures are correct. Our sales specialist checked them personally. TTT *4
Don't worry. I will personally take care of it. TTT *5
Everything had to be personally approved by our boss. TTT *6
I didn't think you knew him personally. TTT *7
I need to speak to Josh personally. TTT *8
Susan personally invited me. TTT *9
I want to thank him personally. TTT *10  

in person

Vedle výše zmíněného máme i spojení in person/ɪn'pɜ:sə­n/, které lze také přeložit jako české osobně, ale význam je třeba doplnit – ne po telefonu, ne dopisem. Znamená to, že něco uděláte vy “fyzicky”.

Na rozdíl od výše zmíněného personally (kde říkáte, že něco uděláte vy a nepožádáte o to jinou osobu), zde kladete důraz na to, že věc zařídíte tak, že někam osobně zajdete, nebudete to tedy zařizovat po telefonu, na internetu či emailem.

I'll go there in person. There's no point in calling them. TTT *11
Don't call him. You should talk to him in person. TTT *12
I look forward to finally speaking with you in person. TTT *13
You can either go there in person or simply call them. TTT *14
Either you can come in person, or we can do a telephone interview. TTT *15  

personally vs. in person

Někdy lze do vět dosadit oba výrazy, ale mění se tím mírně význam. Porovnejte:

He went there personally.
Šel tam osobně. (neposlal nikoho jiného)
He went there in person.
Šel tam osobně. (nezavolal tam, ani nenapsal)

I don't know him personally.
Neznám ho osobně. (nikdy jsme se nepotkali, ani jsme si netelefonovali a neznáme se ani z dopisů, ale slyšel jsem o něm)
I don't know him in person.
Neznám ho osobně. (nikdy jsme se nepotkali, ale známe se po telefonu nebo z dopisů)

I need to speak to him personally.
Potřebuju s ním osobně mluvit. (ne nikdo jiný, musím s ním mluvit já, ale třeba bude stačit jen telefonní rozhovor)
I need to speak to him in person.
Potřebuju s ním mluvit osobně. (musím se s ním setkat, nestačí, abych mu jen zatelefonoval)

He personally invited me.
Pozval mě osobně. (udělal to on, ne nikdo jiný, ale možná jsme se setkali, možná to udělal jen po telefonu)
He invited me in person.
Pozval mě osobně. (udělal to on sám a setkali jsme se u toho)

She thanked them personally.
Poděkovala jim osobně. (udělala to ona sama, možná telefonicky, možná po emailu, ale možná se s nimi i setkala osobně – není to důležité, klade pouze důraz na to, že to udělala ona, ne někdo jiný)
She thanked them in person.
Poděkovala jim osobně. (setkala se s nimi, neřešila to telefonicky, ani emailem)

Jak vidíte výše, občas se rozdíly trochu stírají. Někdy totiž není důležité, jak člověk něco udělal. Pokud se tedy chcete třeba zeptat “Znáš ho osobně?”, lze použít oboje, ale častější je obecnější personally. Porovnejte:

Do you know him personally?
Znáš ho osobně? (ne pouze z doslechu, setkali jste se, nebo se znáte třeba po telefonu)
Yes, but do you know him in person?
Ano, ale znáš ho osobně? (setkali jste se?)

U spojení in person se vždy klade důraz na osobní (fyzické) setkání, zařízení něčeho, apod. Někdy je to však zbytečné:

I've never met him personally.
Nikdy jsem se s ním osobně nesetkal. (nedošlo nikdy k setkání, ale možná se s ním znám přes telefon či email)
I've never met him in person.
Nikdy jsem se s ním osobně nesetkal. (pravděpodobně se s ním znám přes telefon či email – kladu důraz na to, že nedošlo k osobnímu setkání)

He will attend the exhibition personally.
Osobně přijde na výstavu. (nepošle nikoho jiného)
He will attend the exhibition in person.
(fyzicky se dostaví – což ale ani jinak nejde, výstavy se nelze účastnit “po telefonu”, pokud by se ale třeba jednalo aukci, tam už to možné je TTT *16

Postavení ve větě

Příslovce personally může stát na konci věty, nebo před slovesem.

He personally invited me.
He invited me personally.

Spojení in person stojí většinou na konci věty.

He invited me in person.

Shrnutí

Pokud tedy není důležité, jak se daná věc stala (osobní setkání, telefonát, či email), stačí použít personally. Při použití in person klademe důraz na to, že se to stalo při osobním setkání.

I don't know him personally.Neznáme se. Není důležité, jestli jsme se nikdy nesetkali, nebo jsme si ani netelefonovali. O člověku vím například jen z vyprávění.
I don't know him in person.Člověka znám nejen z vyprávění, ale už jsme byli v nějakém kontaktu (telefonát nebo email). Kladu ale důraz na to, že jsme se nesetkali.

Pokud je z kontextu jasné, že se daná věc musela udát za osobního setkání, je in person zbytečné.

I've never met him personally.Nikdy jsme se nesetkali. Je zbytečné zdůrazňovat, že jsme si osobně nepodali ruce. Ze slovesa meet to jasně vyplývá.

Závěr

personally/'pɜ:sənə­li/ = osobně (já osobně, ne někdo jiný)
in person/ɪn'pɜ:sə­n/ = osobně (já osobně při setkání, ne po telefonu)

Překlad:
 1. Osobně si myslím, že je to dobrý nápad.
 2. Neber si to prosím osobně.
 3. Všichni si myslíme, že jsi za tu nehodu osobně zodpovědný.
 4. Jsem si jistý, že ta čísla jsou v pořádku. Náš prodejní specialista je osobně překontroloval.
 5. Nebojte se. Osobně to zařídím.
 6. Všechno muselo být osobně schváleno naším šéfem.
 7. Nemyslel jsem si, že ho osobně znáš.
 8. Potřebuju s Joshem mluvit osobně.
 9. Susan mě osobně pozvala.
 10. Chci mu osobně poděkovat.
 11. Zajdu tam osobně. Nemá cenu jim volat.
 12. Nevolej mu. Měl bys s ním mluvit přímo osobně.
 13. Těším se, až si s vámi konečně popovídám osobně.
 14. Můžeš tam jít buď osobně, nebo jim jednoduše zavolat.
 15. Buď můžete přijít osobně, nebo můžeme udělat pohovor po telefonu.
 16. aukce je možno se účastnit po telefonu či online
Přepis bublinkové nápovědy: