Czenglish Alert 32: Vztažné WHICH

Vydáno dne 11.06.2018

Jaké nejčastější chyby dělají Češi v angličtině? Nebuďte jedni z nich! Vyhněte se nesprávnému používání vztažného zájmena WHICH.Nesprávné používání vztažného zájmena which patří k těm nejhůře odbouratelným chybám českých studentů angličtiny. Ačkoliv se vztažným větám věnujeme v mnoha dalších článcích a cvičeních, určitě si tento konkrétní nešvar zaslouží vlastní Czenglish Alert.

Žáci a studenti se se slovíčkem which setkají poměrně brzy a to nejprve jako s tázacím zájmenem. Důsledkem toho, že si slovíčka často zapisují formou anglicky – česky a pak se z těchto seznamů učí tyto dvojice zpaměti, zůstane jim v paměti vryté toto:

Protože stále ještě mluvíme o tázacích zájmenech, tak to není nic špatného.

Which actor received the most Oscars? TTT
I don't care which of you started it. TTT
Ask John. – Which one is John? TTT
A teacher said that. – Which teacher? TTT 

Potom ale přijdou vztažné věty, kde se v češtině také používá slůvko který. A protože překlad který = which už dobře známe, bude pro nás těžké se naučit, že v tomto případě to nelze takto jednoduše aplikovat. Ve vztažných větách se totiž which používá pouze pro neživotná podstatná jména.

I'd like to share a tip which works for me. TTT
They are organizing a trip which will take place in January. TTT 

Pro životná podstatná jména (pro osoby) se vztažné which v žádném případě používat nemůže.

I don't like the man which lives next door.

Tato věta patří mezi Czenglish! Bývá právě důsledkem toho, že si v hlavě překládáme české muž, který pěkně podle toho ‘slovníčku’, který jsme si vryli do paměti už dávno. Pro osoby se ve vztažných větách používá who nebo případně that.

I don't like the man who lives next door. TTT (nebo that, nikoliv však which)
He was looking for a person who spoke his language. TTT
Pam, who's just a little older than me, is getting married. TTT
We are not going to wait for people who are late. TTT 

Vztažné věty jsou důležitou gramatickou kategorií a pokud jste se s nimi ještě nesetkali, přečtěte si článek Vztažné věty (Relative clauses). Zde jsme se snažili upozornit na tu nejčastější chybu, která se u českých studentů v této oblasti objevuje.

Přepis bublinkové nápovědy: