"Run Away" by Keith and Renee

Vydáno dne 28.07.2018

Kanadská dvojice Keith & Renee nám zazpívají svou píseň RUN AWAY. Při poslechu budete mít za úkol doplnit do textu chybějící slova a nakonec si budete moci zkusit text přeložit do češtiny.Listen to the song and complete each gap with one word.

Jak na to?

Chete-li doplnit co nejvíce správných slov, budete potřebovat následující:

Tip: Po doplnění vynechaného slova vždy stiskněte tabulátor k pohodlnému přesunutí na další mezeru. Nepoužívejte klávesu ENTER (ta by celé cvičení ukončila).

“Run Away”

Keith and Renee

I spent the day ___________________________(1) in a song
Another day has come and ___________________________(2)
I wanted to sing this ___________________________(3) to you, and I tried
And I tried to sing it to you
But you ___________________________(4)  so

Chorus:
Run away, run away, run ___________________________(5)
While I'm singing my song, I'm singing my song
I ___________________________(6) it for you
Cause you're far away
I mean this to you
From ___________________________(7) a world away
Singing my song
I'm singing my song

I was going to ___________________________(8) today
No sun, just ___________________________(9) and a lot of rain
So I stayed in bed ___________________________(10)
What the ___________________________(11) , I'm sleeping it off
Sleeping while you're on your way so

(chorus)

Yeah I look ___________________________(12)
Wednesday's a slow day afternoon
God I need a change of ___________________________(13)
Running around ___________________________(14) after you
I made up my ___________________________(15)
Cause you're far away
I'll be ___________________________(16) soon
From ___________________________(17) a world away
Singing our song
I'll be singing our song

Správné odpovědi: 1) lost ; 2) gone ; 3) one ; 4) left ; 5) along ; 6) made ; 7) half ; 8) work ; 9) clouds ; 10) instead ; 11) hell ; 12) outside ; 13) speed ; 14) chasing ; 15) mind ; 16) home ; 17) half

Written and performed by Renée Lamoureux and Keith Macpherson, Copyright © 2007. All rights reserved. Visit the artists' channel.

Keith and Renee's Channel

Slovíčka z této písně si můžete procvičit a naučit online:
Okruhy slovíček: Keith and Renee – Run Away

Přepis bublinkové nápovědy: