Sightseeing in the USA: National Parks

Vydáno dne 18.07.2018

Fotografie amerických národních parků a testové otázky k nim. Po vyhodnocení testu se dozvíte nejzákladnější informace o každém z parků na obrázcích.V USA je 60 oficiálních národních parků a stovky národních monumentů, rezervací apod. Prohlédněte si následující fotografie pořízené v nejznámějších z nich a vyberte správnou odpověď na otázky. Až kliknete na ‘vyhodnotit’, u každé fotografie se objeví krátký text s nejdůležitějšími informacemi o každém z parků.


 1. One of the largest and oldest American national parks is Grand Canyon. Where is it?

  1. in Arizona
  2. in California
  3. in Colorado
  4. in Nevada


 2. What is the name of the national park that you can see in this photo?

  1. North Cascades
  2. Rocky Mountains
  3. Yellowstone
  4. Yosemite


 3. What is this rock formation (located in the same park as the above) called?

  1. Cathedral Peak
  2. El Capitan
  3. Half-Dome
  4. Sentinel Dome 4. Where can displays like the ones in these pictures be seen?

  1. Badlands National Park
  2. Lassen Volcanic National Park
  3. Yellowstone National Park
  4. Yosemite National Park


 5. What is the most famous geyser in the park called?

  1. Giant Gayser
  2. Morning Glory
  3. Steamboat Geyser
  4. The Old Faithful


 6. What are the trees that grow in several Californian national parks called?

  1. Baobab trees
  2. Giant Sequoias
  3. Joshua trees
  4. Umbrella trees


 7. This tree is native to another Californian national park. What's the name of the tree?

  1. Cypress
  2. Joshua Tree
  3. Sequoia
  4. Umbrella tree

 8. This picture was taken in Crater Lake National Park. Where in the USA is it?

  1. The East
  2. The Mid-West
  3. The South
  4. The West


 9. This is the lowest point in the USA. In which national park is it?

  1. Crater Lake NP
  2. Cuyahoga Valley NP
  3. Death Valley NP
  4. Grand Canyon NP


 10. What is the name of the park famous for these unique sandstone formations?

  1. Arches National Park
  2. Capitol Reef National Park
  3. Monument Valley
  4. Olympic National Park


 11. This national park lies in South Dakota. What is it called?

  1. Badlands National Park
  2. Death Valley National Park
  3. Grand Tetons National Park
  4. Guadalupe Mountains National Park


 12. Where can Carlsbad Caverns National Park be found?

  1. Alaska
  2. Appalachian Mountains
  3. California
  4. New Mexico


 13. This park in Florida is famous for marshes and alligators. What is it called?

  1. Acadia National Park
  2. Everglades National Park
  3. Mesa Verde National Park
  4. Olympic National Park


 14. What is one of the best-known national parks in the Appalachian Mountains called?

  1. Everglades National Park
  2. Great Smoky Mountains NP
  3. Guadalupe Mountains NP
  4. North Cascades NP


 15. Where was this picture taken?

  1. Bryce Canyon National Park
  2. Mesa Verde National Park
  3. Monument Valley
  4. Theodore Roosevelt National Park 16. Where are these two national parks?

  1. Alaska
  2. Hawaii
  3. New England
  4. The Rocky Mountains


 17. Where was this picture taken?

  1. Capitol Reef NP
  2. Grand Canyon NP
  3. Monument Valley
  4. Theodore Roosevelt NP
Správné odpovědi: 1) a, 2) d, 3) b, 4) c, 5) d, 6) b, 7) b, 8) d, 9) c, 10) a, 11) a, 12) d, 13) b, 14) b, 15) b, 16) a, 17) c
Přepis bublinkové nápovědy: