Jobs and Workplaces

Vydáno dne 11.09.2018

Test zaměřený na zaměstnání a jim odpovídající pracoviště. Z nabídky vyberete vždy tu nejvhodnější možnost. 1. John is a doctor. He works ________.

  1. in a hospital
  2. in a hotel
  3. in a shop
  4. in the garden
 2. Linda is a waitress. She works ________.

  1. at home
  2. in a restaurant
  3. in a shop
  4. in an office
 3. Patrick is ________. He works in the air.

  1. a farmer
  2. a pilot
  3. a singer
  4. an actor
 4. Mary is a teacher. She works ________.

  1. in a bank
  2. in a bar
  3. in a school
  4. in a supermarket
 5. Karen is ________. She works in an office.

  1. a firefighter
  2. a secretary
  3. a waiter
  4. an athlete
 6. Paul is a shop ________. He works in a supermarket.

  1. assistant
  2. builder
  3. designer
  4. officer
 7. Kevin is a receptionist. He works ________.

  1. in a hotel
  2. in a shop
  3. in the street
  4. on a farm
 8. Betty is ________. She works in a hospital.

  1. a cop
  2. a hairdresser
  3. a journalist
  4. a nurse
 9. Jason is a ________. He is always on the road.

  1. driver
  2. engineer
  3. teacher
  4. waiter
 10. Laura is a production manager. She works ________.

  1. in a cinema
  2. in a factory
  3. in a supermarket
  4. on a farm
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) b, 4) c, 5) b, 6) a, 7) a, 8) d, 9) a, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: