Quiz: Classroom Items

Vydáno dne 28.09.2018

Kvíz zaměřený na různé školní pomůcky, předměty ve třídě apod.Vyberte z nabídky vždy tu možnost, která se do věty hodí nejvíce.

Jednotlivá slovíčka se můžete (před kvízem nebo po něm) naučit zde: Classroom Items (vocabulary)


 1. John, sit at your ________ and finish your work.

  1. board
  2. desk
  3. chair
  4. pen
 2. I put the textbooks in my ________ and went to school.

  1. bag
  2. folder
  3. notebook
  4. scissors
 3. No, you can't use a ________ in the math test.

  1. calculator
  2. desk
  3. dictionary
  4. noticeboard
 4. Someone took my pen from my ________ case.

  1. classroom
  2. pen
  3. pencil
  4. school
 5. The teacher wrote on the ________ with a piece of chalk.

  1. blackboard
  2. noticeboard
  3. snowboard
  4. whiteboard
 6. If you don't know a word, look it up in a ________.

  1. bag
  2. bookcase
  3. dictionary
  4. whiteboard
 7. Which pencil is yours? – The one with the ________ on the end.

  1. eraser
  2. chalk
  3. ruler
  4. sharpener
 8. If you don't have your notebook, write it down on a piece of ________.

  1. crayon
  2. paper
  3. rubber
  4. scissors
 9. Use a ________ to draw a line exactly 10 centimeters long.

  1. drawer
  2. folder
  3. painter
  4. ruler
 10. I need to sharpen my ________.

  1. chair
  2. lunch box
  3. pen
  4. pencil
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) a, 4) c, 5) a, 6) c, 7) a, 8) b, 9) d, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: