Classroom Items (vocabulary)

Vydáno dne 28.09.2016

Slovíčka pro nejrůznější školní pomůcky, předměty ve třídě apod.Podívejme se společně na základní slovíčka označující nejrůznější školní pomůcky a předměty ve třídě. Slovíčka se můžete naučit pomocí našeho jednoduchého drilu, nebo si je otevřít v naší aplikaci English Me.

bag
bag - taška
BrE
/'bæg/ Přehrát
AmE
/'bæg/ Přehrát

noun - a thing which you use to carry things in, it can be made of paper or thin plastic, or of strong leather or cloth

blackboard
blackboard - tabule
BrE
/'blækbɔ:d/ Přehrát
AmE
/'blækbɔ:rd/ Přehrát

noun - a dark board used in a school, the teacher writes on it with a piece of chalk

bookcase
bookcase - knihovna (nábytek)
BrE
/'bʊkkeɪs/ Přehrát
AmE
/'bʊkkeɪs/ Přehrát

noun - a piece of furniture with shelves, you put books in it

calculator
calculator - kalkulačka
BrE
/'kælkjʊleɪtə/ Přehrát
AmE
/'kælkjʊleɪt̬ər/ Přehrát

noun - a small machine which helps you do simple mathematics

 
crayon - voskovka, vosková pastelka
BrE
/'kreɪən/ Přehrát
AmE
/'kreɪɑ:n/ Přehrát

noun - a stick of colored wax used to write or draw in different colours

desk
desk - stůl (pracovní), lavice
BrE
/'desk/ Přehrát
AmE
/'desk/ Přehrát

noun - a kind of table which you use for work, studying, etc.

dictionary
dictionary - slovník
BrE
/'dɪkʃənri/ Přehrát
AmE
/'dɪkʃəneri/ Přehrát

noun - a book that explains and/or translates words, shows how to use them etc.

drawer
drawer - zásuvka (u nábytku), šuplík
BrE
/'drɔ:ə/ Přehrát
AmE
/'drɔ:ər/ Přehrát

noun - a part of a piece of furniture (e.g. a desk) that can be pulled out and things can be put in

eraser
eraser - guma
BrE
/ɪ'reɪzə/ Přehrát
AmE
/ɪ'reɪsər/ Přehrát

noun, American English - a small object which you can use to remove something which you have written in pencil

 
folder - složka, desky (na papíry apod.)
BrE
/'fəʊldə/ Přehrát
AmE
/'foʊldər/ Přehrát

noun - a large envelope into which you put documents

chair
chair - židle
BrE
/'tʃeə/ Přehrát
AmE
/'tʃer/ Přehrát

noun - a piece of furniture with four legs, that you usually sit on when you are at the table

chalk
chalk - křída
BrE
/'tʃɔ:k/ Přehrát
AmE
/'tʃɔ:k/ Přehrát

noun - a white or coloured stick that teachers usually use when they write on the blackboard

 
lunch box - krabička na svačinu (do školy apod.)
BrE
/'lʌntʃˌbɒks/ Přehrát
AmE
/'lʌntʃˌbɑ:ks/ Přehrát

noun - a container in which people carry some food (to school, to work etc.)

notebook
notebook - zápisník, poznámkový blok
BrE
/'nəʊtbʊk/ Přehrát
AmE
/'noʊtbʊk/ Přehrát

noun - a small book into which you can write things which you want to remember

notice board
notice board - nástěnka
BrE
/'nəʊtɪsbɔ:d/ Přehrát
AmE
/'noʊt̬ɪsbɔ:rd/ Přehrát

noun - a thing fastened to a wall on which you can put notices, pictures, sheets with important information etc.

pen
pen - pero, propiska
BrE
/'pen/ Přehrát
AmE
/'pen/ Přehrát

noun - a thing which you use to write with, usually in blue ink

pencil case
pencil case - penál, pouzdro (na tužky)
BrE
/'penslˌkeɪs/ Přehrát
AmE
/'penslˌkeɪs/ Přehrát

noun - a small case in which you can carry pens, pencils etc.

rubber
rubber - guma (na gumování)
BrE
/'rʌbə/ Přehrát
AmE
/'rʌbər/ Přehrát

noun, British English - a small object which you can use to remove something which you have written in pencil

ruler
ruler - pravítko
BrE
/'ru:lə/ Přehrát
AmE
/'ru:lər/ Přehrát

noun - a straight plastic or wooden thing which you can use for drawing straight lines and for measuring centimetres or inches

scissors
scissors - nůžky
BrE
/'sɪzəs/ Přehrát
AmE
/'sɪzərs/ Přehrát

noun - a tool used for cutting things, such as paper, hair, etc., it consists of two long, sharp pieces of metal

sharpener
sharpener - ořezávátko, brousek
BrE
/'ʃɑ:pnə/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:rpnər/ Přehrát

noun - a small object or a tool that is used to make something sharp (such as a pencil, a knife etc.)

whiteboard
whiteboard - tabule (bílá)
BrE
/'waɪtˌbɔ:d/ Přehrát
AmE
/'waɪtˌbɔ:rd/ Přehrát

noun - a white board used in a school etc., the teacher writes on it with a black marker

Přepis bublinkové nápovědy: