Obecný test (elementary) #11

Vydáno dne 09.12.2018

Obecný test pro úroveň Elementary (pokročilí začátečníci). 1. Where's Steve? – Don't worry, he ________ here soon.

  1. 'll be
  2. be
  3. is
  4. will
 2. How ________ is the journey going to take?

  1. far
  2. long
  3. many
  4. much
 3. They live in the ________ house in the village.

  1. biger
  2. bigest
  3. bigger
  4. biggest
 4. Would you like ________ coffee? – Yes, please.

  1. an
  2. another
  3. many
  4. other
 5. My wife couldn't ________ to the cinema with me. She had to stay at work.

  1. come
  2. comes
  3. coming
  4. to come
 6. I ________ eat chocolate, because I don't really like it.

  1. always
  2. often
  3. rarely
  4. sometimes
 7. Do you go out on Saturdays? – Hardly ________.

  1. always
  2. ever
  3. never
  4. sometimes
 8. Does your little sister like yoghurt? – Yes, she ________.

  1. does
  2. is
  3. like
  4. likes
 9. Oh my god, the vase is broken. What ________ you done?

  1. did
  2. do
  3. has
  4. have
 10. Will you help me please? – No, I ________. Sorry.

  1. didn't
  2. don't
  3. will
  4. won't
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) d, 4) b, 5) a, 6) c, 7) b, 8) a, 9) d, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: