Rodina

Vydáno dne 27.10.2017

Slovíčka označující členy rodiny. 
brother - bratr, brácha
BrE
/'brʌðə/ Přehrát
AmE
/'brʌðər/ Přehrát

noun - a boy or a man who has the same parents as somebody

daughter
daughter - dcera
BrE
/'dɔ:tə/ Přehrát
AmE
/'dɑ:t̬ər/ Přehrát

noun - a female child, a girl

father
father - otec, táta
BrE
/'fɑ:ðə/ Přehrát
AmE
/'fɑ:ðər/ Přehrát

noun - a man who has a child

 
husband - manžel, muž (manžel)
BrE
/'hʌsbənd/ Přehrát
AmE
/'hʌzbənd/ Přehrát

noun - a man who is married

 
child - dítě
BrE
/'tʃaɪld/ Přehrát
AmE
/'tʃaɪld/ Přehrát

noun - a son or a daughter, a very young person

mother
mother - matka, máma, maminka
BrE
/'mʌðə/ Přehrát
AmE
/'mʌðər/ Přehrát

noun - a woman who has a child

 
parent - rodič
BrE
/'peərənt/ Přehrát
AmE
/'perənt/ Přehrát

noun - the mother or father

 
sister - sestra
BrE
/'sɪstə/ Přehrát
AmE
/'sɪstər/ Přehrát

noun - a girl or woman who has the same parents as somebody

son
son - syn
BrE
/'sʌn/ Přehrát
AmE
/'sʌn/ Přehrát

noun - a male child, a boy

 
wife - manželka, žena (manželka)
BrE
/'waɪf/ Přehrát
AmE
/'waɪf/ Přehrát

noun - a woman who is married

Přepis bublinkové nápovědy: