Popisování lidí

Vydáno dne 27.10.2017

Slovíčka, která se hodí při popisování lidí.beard
beard - vousy, plnovous
BrE
/'bɪəd/ Přehrát
AmE
/'bɪrd/ Přehrát

noun - the hair that grown on men's face, usually below the mouth and on the cheeks

fat
fat - tlustý
BrE
/'fæt/ Přehrát
AmE
/'fæt/ Přehrát

adjective - having to much flesh and being too heavy

 
good-looking - pohledný
BrE
/ˌgʊd'lʊkɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌgʊd'lʊkɪŋ/ Přehrát

adjective - handsome, pretty

hair
hair - vlasy
BrE
/'heə/ Přehrát
AmE
/'her/ Přehrát

noun - it is black or brown or blond, it grows on your head

 
nice - milý, hezký, sympatický
BrE
/'naɪs/ Přehrát
AmE
/'naɪs/ Přehrát

adjective - pleasant, polite

 
old - starý
BrE
/'əʊld/ Přehrát
AmE
/'oʊld/ Přehrát

adjective - not young or new

 
short - krátký
BrE
/'ʃɔ:t/ Přehrát
AmE
/'ʃɔ:rt/ Přehrát

adjective - not long, not having a large distance from one end to the other

slim
slim - štíhlý
BrE
/'slɪm/ Přehrát
AmE
/'slɪm/ Přehrát

adjective - thin in an attractive way, not fat

tall
tall - vysoký (o člověku apod.)
BrE
/'tɔ:l/ Přehrát
AmE
/'tɔ:l/ Přehrát

adjective - (about people) not short, being of above average height

young
young - mladý
BrE
/'jʌŋ/ Přehrát
AmE
/'jʌŋ/ Přehrát

adjective - not old, not having lived very long

Přepis bublinkové nápovědy: