Cestování

Vydáno dne 27.10.2017

Slovíčka spojená s cestováním a dopravními prostředky.bike
bike - jízdní kolo, kolo, bicykl
BrE
/'baɪk/ Přehrát
AmE
/'baɪk/ Přehrát

noun - a vehicle with two wheels without an engine, you move it by moving your legs

bus
bus - autobus
BrE
/'bʌs/ Přehrát
AmE
/'bʌs/ Přehrát

noun - a big vehicle with four or six wheels using a road, it can carry many passengers, it stops regularly on its route to let people in and out

car
car - auto, vůz, automobil
BrE
/'kɑ:/ Přehrát
AmE
/'kɑ:r/ Přehrát

noun - a road vehicle with four wheels that can only carry about five people

drive
drive - řídit, jet autem
BrE
/'draɪv/ Přehrát
AmE
/'draɪv/ Přehrát

verb - to control a car; to go by car somewhere and sit behind the wheel

fly
fly - letět (letadlem), létat (letadlem)
BrE
/'flaɪ/ Přehrát
AmE
/'flaɪ/ Přehrát

verb - to travel by plane

plane
plane - letadlo
BrE
/'pleɪn/ Přehrát
AmE
/'pleɪn/ Přehrát

noun - a means of transport that flies through the air and carries many passengers, it has two wings

ride
ride - jet (na kole, koni, motorce apod.)
BrE
/'raɪd/ Přehrát
AmE
/'raɪd/ Přehrát

verb - to sit on a moving bike, motorcycle or horse etc.

train
train - vlak
BrE
/'treɪn/ Přehrát
AmE
/'treɪn/ Přehrát

noun - a big vehicle that uses railway tracks, it usually has a locomotive in the front and a few carriages, it can carry passengers or goods

travel
travel - cestovat
BrE
/'trævl/ Přehrát
AmE
/'trævl/ Přehrát

verb - to go from one place to another, usually for longer distances

walk
walk - procházet se, kráčet, jít, jít pěšky
BrE
/'wɔ:k/ Přehrát
AmE
/'wɔ:k/ Přehrát

verb - to go on foot

Přepis bublinkové nápovědy: