Širší rodina

Vydáno dne 27.10.2017

Slovíčka označující členy širší rodiny. 
aunt - teta
BrE
/'ɑ:nt/ Přehrát
AmE
/'ænt/ Přehrát

noun - a sister of one of your parents, or your uncle's wife

 
cousin - bratranec, sestřenice
BrE
/'kʌzn/ Přehrát
AmE
/'kʌzn/ Přehrát

noun - a son or daughter of your uncle or aunt

 
granddaughter - vnučka
BrE
/'grændɔ:tə/ Přehrát
AmE
/'grændɔ:t̬ər/ Přehrát

noun - a daughter of somebody's son or daughter

grandfather
grandfather - děda, dědeček
BrE
/'grænfɑ:ðə/ Přehrát
AmE
/'grænfɑ:ðər/ Přehrát

noun - the father of one of your parents

 
grandchild - vnouče, vnuk, vnučka
BrE
/'græntʃaɪld/ Přehrát
AmE
/'græntʃaɪld/ Přehrát

noun - a child of your son or daughter

grandmother
grandmother - babička
BrE
/'grænmʌðə/ Přehrát
AmE
/'grænmʌðər/ Přehrát

noun - the mother of one of your parents

 
grandparent - prarodič
BrE
/'grænpeərənt/ Přehrát
AmE
/'grænperənt/ Přehrát

noun - one of the parents of your mother or your father

 
grandson - vnuk
BrE
/'grænsʌn/ Přehrát
AmE
/'grænsʌn/ Přehrát

noun - the son of somebody's son or daughter

 
relative - příbuzný (člen rodiny)
BrE
/'relətɪv/ Přehrát
AmE
/'relətɪv/ Přehrát

noun - a member of the same family

 
uncle - strýc, strejda
BrE
/'ʌŋkl/ Přehrát
AmE
/'ʌŋkl/ Přehrát

noun - a brother of one of the parents, or your aunt's husband

Přepis bublinkové nápovědy: