Quiz: Town and City

Vydáno dne 04.11.2018

Kvíz zaměřený na různá místa ve městě (lékárna, náměstí, trafika, pošta, tržnice, obchodní dům apod.)



 1. You can buy today's paper at ________.

  1. a market
  2. a newsagent's
  3. a stationery shop
  4. an office
 2. If you have a cold, you will probably go to ________.

  1. a freezer
  2. a chemist's
  3. a church
  4. a market
 3. If you want to buy some home-grown fresh fruit or vegetables, you will go to ________.

  1. a department store
  2. a market
  3. a shopping mall
  4. a supermarket
 4. A large area in the middle of a town, usually with a fountain, is ________.

  1. a circle
  2. a road
  3. a square
  4. a town hall
 5. If you lose something or someone steals something from you, you may want to go to ________.

  1. a police station
  2. a town hall
  3. a train station
  4. a travel agent's
 6. You will need ________ if you want to send a parcel abroad.

  1. a bus stop
  2. a post office
  3. a railway station
  4. a travel agent's
 7. If you want to see a movie, you can stay at home and watch TV, or you can go to ________.

  1. a museum
  2. an art gallery
  3. the cinema
  4. the theatre
 8. You can buy many things – e.g. clothes, perfumes, toys and sometimes even furniture – at ________. It usually has several floors.

  1. a corner shop
  2. a department store
  3. a DIY shop
  4. a pet shop
 9. If you want to see some interesting paintings, you will look for ________.

  1. a DIY store
  2. a paint shop
  3. a square
  4. an art gallery
 10. Let's say you want to go on holiday soon. You may find something nice online, or you can go to ________.

  1. a coffee shop
  2. a newsagent's
  3. a souvenir shop
  4. a travel agent's
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) b, 3) b, 4) c, 5) a, 6) b, 7) c, 8) b, 9) d, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: