Kalendář

Vydáno dne 29.10.2017

Slovíčka spojená s kalendářem, dny, měsíci a roky. 
date - datum
BrE
/'deɪt/ Přehrát
AmE
/'deɪt/ Přehrát

noun - a statement of the day, month and year

 
day - den
BrE
/'deɪ/ Přehrát
AmE
/'deɪ/ Přehrát

noun - a period of 24 hours starting at midnight and ending at midnight

fall
fall - podzim
BrE
/'fɔ:l/ Přehrát
AmE
/'fɔ:l/ Přehrát

noun, American English - the season of the year that comes after summer

 
month - měsíc (kalendářní)
BrE
/'mʌnθ/ Přehrát
AmE
/'mʌnθ/ Přehrát

noun - a period of 30-31 days

spring
spring - jaro
BrE
/'sprɪŋ/ Přehrát
AmE
/'sprɪŋ/ Přehrát

noun - the season of the year after winter

summer
summer - léto
BrE
/'sʌmə/ Přehrát
AmE
/'sʌmər/ Přehrát

noun - the hottest season of the year

 
week - týden
BrE
/'wi:k/ Přehrát
AmE
/'wi:k/ Přehrát

noun - seven days; a period of seven days, usually Monday through Sunday

weekend
weekend - víkend
BrE
/ˌwi:'kend/ Přehrát
AmE
/'wi:kend/ Přehrát

noun - the two days (Saturday and Sunday) when people usually don't go to work

winter
winter - zima
BrE
/'wɪntə/ Přehrát
AmE
/'wɪnt̬ər/ Přehrát

noun - the coldest season of the year

 
year - rok
BrE
/'jɪə/ Přehrát
AmE
/'jɪr/ Přehrát

noun - 365 days

Přepis bublinkové nápovědy: