Easy adverbs

Vydáno dne 30.10.2018

Test pro začátečníky zaměřený na základní příslovce vyjadřující způsob. 1. They say they are ________ married.

  1. badly
  2. carefully
  3. happily
  4. quickly
 2. The plan didn't go very ________.

  1. correctly
  2. early
  3. late
  4. well
 3. On weekdays I get up ________.

  1. badly
  2. carefully
  3. early
  4. nicely
 4. Come here, ________!

  1. early
  2. late
  3. quickly
  4. well
 5. We have a piano but I play ________.

  1. badly
  2. correctly
  3. early
  4. quickly
 6. I woke up ________ today. I missed my bus.

  1. badly
  2. carefully
  3. early
  4. late
 7. Read the text ________ and answer the questions below.

  1. carefully
  2. correctly
  3. early
  4. nicely
 8. Ask her ________, maybe she will help you.

  1. early
  2. happily
  3. late
  4. nicely
 9. Drive ________. There's snow on the road.

  1. correctly
  2. nicely
  3. quickly
  4. slowly
 10. You get a point if you answer the question ________.

  1. correctly
  2. happily
  3. late
  4. slowly
Tento test je součástí výukového programu www.EnglishMe.cz, který nabízí 5 800 testových otázek a mnoho dalších výhod. Více informací o tomto produktu naleznete na adrese www.englishme.cz.
Správné odpovědi: 1) c, 2) d, 3) c, 4) c, 5) a, 6) d, 7) a, 8) d, 9) d, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: